Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Zajímavosti | KFGG slaví úspěch s projektem START!

KFGG slaví úspěch s projektem START!

Naše katedra je hlavním řešitelem projektu START s názvem Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (MORCHFLOOD - PA 05 Environmental Risks). Na projektu participují také geomorfologové a hydrologové ze Slovenské akademie věd a Univerzity Komenského v Bratislavě. Členové řešitelského týmu za KFGG jsou Mgr. Ruman, dr. Škarpich a dr. Galia.

Projekt si klade za hlavní cíl porovnat a kvantifikovat historickou i současnou morfologii koryt vodních toků - na řece Bečvě (CZ) a Topľe (SR) s vyhodnocením povodňového rizika. Důraz bude kladen především na prokázání pozitivního vlivu přirozeného tvaru řečiště a říční nivy při retenci a zpomalení kulminačních průtoků.

Tento druh výzkumu může být důležitým příspěvkem při řešení ochrany před povodněmi, ale také budoucí revitalizační projekty, podporu renaturačních procesů, atp.

Výsledky projektu budou prezentovány na workshopech za účasti zastupitelů z řad správců povodí a dotknutých obcí i široké veřejnosti.

Odkaz na web START - Danube Region Project Fund: http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start-call2

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 4. 11. 2015): 2367