Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Výzkum | Kartografie a geoinformatika


Kartografie a geoinformatika

Kartografie a geoinformatika
Výzkum v oblasti kartografie a geoinformatiky se věnuje zejména aplikacím těchto oborů ve spolupráci s dalšími výzkumnými směry. Mezi hlavní oblasti výzkumu patří:
tvorba tematických map, atlasů a mapových aplikací (viz přehled)
využití starých mapových podkladů a dat DPZ pro sledování historické struktury krajiny
analýza časoprostorových změn krajiny
výzkum procesů v krajině včetně zaměření na specifika hornické krajiny
využití nástrojů GIS v hydrologickém mapování
využití geodetických metod
 
Týmové zabezpečení
RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Ingr. Radek Dušek, Ph.D.
RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
RNDr. Monika Mulková, Ph.D.
RNDr. Renata Popelková, Ph.D.
Mgr. Radek Kadlubiec (doktorand)
 
Významné grantové projekty
TA ČR (TA04021123): Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování (hlavní řešitel doc. J. Unucka, doba řešení 2014-2017)
GA ČR (P410/12/0487): Proces industrializace a změny krajiny v ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století (spoluřešitelé: dr. M. Mulková, dr. R. Popelková, doba řešení 2012-2014)
 
Vybrané publikace 
Miklín, J. & Dušek, R. (2019): Proposal for the hierarchical classification of thematic cartography methods and its
application to evaluation of Czech and Slovak national atlases. Information Visualization, 18(2):211-229.
Dušek, R. & Popelková, R. (2019): Water in most important towns of the Czech Republic. Journal of Maps, 15(2): 425-435.
Miklín, J. & Galia, T. (2017): Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. Journal of Maps, 13(2): 698-706. [IF 2.174]
Dušek, R. & Popelková, R. (2017) Landscape diversity of the Czech Republic. Journal of Maps, 13(2), s. 486-490. [IF 2.174]
Miklín, J., Hauck, D., Konvička, O. & Čížek, L. (2017): Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps, 13(2): 291-299. [IF 2.174]
Lenart, J. & Miklín, J. (2017): Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia. Journal of Maps, 13(2):37-46. [IF 2.174]
Miklín, J. & Macháček, P. (2016): Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic). Journal of Maps, 12(supp.1): 239-248. [IF 1.435]
Popelková, R. & Mulková, M. (2015): Multitemporal aerial image analysis for the monitoring of the processes in the landscape affected by deep coal mining. European Journal of Remote Sensing, 49: 973-1009. [IF 1.533]
Miklín, J. & Lenart, J. (2016): Visualisation of Volcanic Relief and Processes: the Nízký Jeseník Upland Educational Trail, Czech Republic. Journal of Maps, 12(5): 1104-1111. [1.435]
Miklín, J. (2012): Atlas of Pálava Protected Area. Journal of Maps, 8(4): 492-498. [IF 1.435]
Popelková, R. & Mulková, M. (2011): Landscape Changes Mapping: Central Part of Ostrava-Karvina Mining District, Czech Republic. Journal of Maps, 7(1): 363-375. [IF 1.435]
 
Aplikační výzkum
Nabízíme například provedení geodetických měření, tvorbu map a mapových aplikací, zpracování a interpretaci starých mapových podkladů a dat dálkového průzkumu země.
 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 19. 11. 2012): 9405