Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Výzkum | Hydrologie


Hydrologie

Hydrologie

Zakladatelem ostravské hydrologické školy, která funguje již řadu let na naší katedře, byl prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. který je emeritním profesorem naší katedry. Hydrologický výzkum se výrazně orientuje na problematiku antropogenní hydrologie a moderních metod hydrologického modelování. Blíže lze hydrologické zaměření katedry specifikovat takto:

Výzkum antropogenního ovlivnění hydrologického cyklu a srážkoodtokových vztahů v povodích (změny land use, klimatické změny, změny v inundačních územích, vodohospodářská opatření), 
Matematické modelování fluviální eroze a transportu sedimentů (dynamické erozní modely, hydraulické modely), analýzy holocenní dynamiky těchto procesů s využitím numerických modelů a GIS,
Komplexní modelování hydrologické složky v povodích s vyšším stupněm urbanizace (integrace srážkoodtokových, hydraulických a hydrogeologických modelů s modely urbánní hydrologie).
 
Týmové zabezpečení:
RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Mgr. Stanislav Ruman
Mgr. Petr Krpec (doktorand)
 
Významné grantové projekty
TA ČR (TA04021123): Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování (hlavní řešitel doc. J. Unucka, doba řešení 2014-2017)
START (EU 12_PA05-C2): Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (hlavní řešitel Mgr. S. Ruman, doba řešení 2014-2017)
 
Vybrané publikace 
Kidová, A., Rusnák, M., Ruman, S., Lehotský, M., Škarpich, V., Galia, T. a Trizna, M. (2016): Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers). In: Towards the best practice of river restoration and maintenance. Krakow: Ab Ovo Association, s. 34-34. ISBN 978-83-945968-1-1.
Ruman, S. (2014): Comparison of two flood risk assessment methods in the case of the Turiec river, Slovakia. AUC Geographica, 127-134.
 
Aplikační výzkum
Nabízíme vytvoření hydraulických (1D a 2D HEC-RAS) a srážko-odtokových modelů (HEC-HMS), hodnocení povodňového rizika.
 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 19. 11. 2012): 11507