Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Výzkum | Geomorfologie


Geomorfologie

Geomorfologie
Geomorfologie patří ke klíčovým směrům výzkumu na naší katedře. Má dlouhou tradici, která je spojena s působením našeho učitele a předchůdce doc. Ladislava Buzka, jenž patřil k propagátorům dynamické geomorfologie a problematiky eroze půdy v oblasti karpatského flyše.
 
V současné době se náš geomorfologický výzkum koncentruje do těchto dílčích oblastí:
geomorfologický efekt svahových deformací, jejich mechanismus a chronologie ve flyši,
kvartérní vývoj georeliéfu a krajiny,
geomorfologický efekt povrchového zdvihu a neotektonika,
elementarizace georeliéfu,
fluviální geomorfologie a efekt antropogenních aktivit v korytovo-nivní morfologii (vlastní stránky týmu),
speleologie, výzkum pseudokrasu a starých důlních děl,
aplikace dendrogeomorfologie při výzkumu chronologie různých typů svahových deformací (vlastní stránky dendrolaboratoře),
aplikace geofyzikálních metod (zejména elektrické odporové tomografie) při výzkumu hlubokých svahových deformací.
 
Týmové zabezpečení:
prof. RNDr. Tomáš Pánek, PhD.
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
RNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Mgr. Radek Tichavský, Ph.D.
Mgr. Michal Břežný (doktorand)
Mgr. Vladimír Chalupa (doktorand)
Mgr. Olga Kluzová (doktorandka)
Mgr. Tereza Macurová (doktorandka)
Mgr. Hana Přecechtělová (doktorandka)
Mgr. Kristýna Schuchová (doktorandka)
Mgr. Lenka Tlapáková (doktorandka)
Mgr. Vojtěch Zmuda (doktorand)
 
Členové geomorfologického týmu katedry jsou aktivními členy České asociace geomorfologů.
 
Významné grantové projekty
GA ČR (17-17712S): Sackung v nezaledněných pohořích: prostorové a chronologické chování hlubokých svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech (hlavní řešitel: prof. T. Pánek, doba řešení 2017-2019)
GA ČR (15-02067S): Optimalizace dendrogeomorfologických metod pro výzkum sesuvů (hlavní řešitel: doc. K. Šilhán, doba řešení 2015-2017)
GA ČR (13-15123S): Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty) (hlavní řešitel: doc. T. Pánek, doba řešení 2013-2016)
GA ČR (P209/12/0317): Pozdně kvartérní vývoj komplexních svahových deformací jižních svahů Krymských hor (hlavní řešitel: doc. J. Hradecký, doba řešení 2012 - 2015)
GA ČR (P209/10/0309): Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí (hlavní řešitel: doc. T. Pánek, doba řešení 2010-2013)
 
Vybrané publikace
Pánek, T., Mentlík, P., Engel, Z., Braucher, R., Zondervan, A., Aster Team. (accepted). Late Quaternary sackungen in the highest mountains of the Carpathians. Quaternary Science Reviews [IF: 4.521]
Tichavský, R., Šilhán, K., Tolasz, R., (2017): Tree ring-based chronology of hydro-geomorphic processes as a fundament for identification of hydro-meteorological triggers in the Hrubý Jeseník Mountains (Central Europe). Science of the Total Environment, 597, 1904-1917. [IF: 4.900]
Galia, T., Šilhán, K., Škarpich, V. (2017): The geomorphic impacts of culverts at paved forest roads: Examples from Carpathian headwater channels, Czech Republic. Catena 157, 424-435. [IF: 4.191]
Pánek, T., Korup, O., Minár, J., Hradecký, J., (2016). Giant landslides and highstands of the Caspian Sea. Geology, 44, 939-942. [IF: 4.548]
Pánek, T., Klimeš, J., (2016). Temporal behavior of deep-seated gravitational slope deformations: A review. Earth-Science Reviews, 156, 14-38. [IF: 6.991]
Šilhán, K., Galia, T., Škarpich, V. (2016): Detailed spatio-temporal sediment supply reconstruction using tree ring data. Hydrological Processes, 30, 4139-4153. [IF: 3.014]
Pánek, T. & Hradecký, J. [eds] (2016): Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Springer.
 
Aplikační výzkum
Nabízíme možnosti využít naše znalosti v široké škále aplikovaného geomorfologického výzkumu. Pravidelně spolupracujeme na řešení praktických úkolů v oblasti ochrany a managementu krajiny, poskytuje výzkumné a konzultační aktivity v oblasti fluviální geomorfologie a svahových procesů.
 
Nabídka fluviálně-geomorfologických analýz pdf  
658 kB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 19. 11. 2012): 11397