Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Výzkum | Geoekologie


Geoekologie

Geoekologie
Geoekologický a krajino-ekologický výzkum na KFG se zaměřuje na několik vybraných oblastí
vliv změny struktury krajiny na výskyt zvláště chráněných druhů,
výzkum vedoucí k realizaci managementových opatření v ochraně přírody,
geoekologické aspekty transformace fluviálních systémů,
krajinoekologické souvislosti krajinného a územního plánování,
geobiocenologické a biogegrafické výzkumy krajiny,
přírodní hrozby a jejich odezva v krajině,
geoekologické mapování.
 
Týmové zabezpečení
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Mgr. Tereza Aubrechtová
RNDr. et Mgr. Matěj Horáček
RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
Mgr. Marián Velešík (doktorand)
 
Významné grantové projekty
TA ČR (TJ01000118): Identifikace lokalit ohrožených teplotním stresem – nástroj pro udržitelné plánování měst (účast T. Aubrechtová, doba řešení 01/2018 – 12/2019).  
TA ČR (TA02030509): Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích (hlavní řešitel: doc. J. Hradecký, doba řešení 2017-2019)
GA ČR (17-21082S): Staré stromy, velcí herbivoři a biodiverzita: Rozplétání vztahů v klíčovém ekologickém trojúhelníku lesů mírného pásu (účast J. Miklín, doba řešení 2017-2019)
Magistrát města Ostravy (HS 2016/2017): Adaptační strategie města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (hlavní řešitel T. Aubrechtová, doba řešení 11/2016 – 09/2017)
GA ČR (16-02521S): Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita (účast T. Aubrechtová, doba řešení 01/2016 – 12/2019)
GA ČR (P504/12/1952): Diverzita saproxylických organizmů v čase a prostoru: Od historie krajiny přes ekologii společenstev k modelům přežívání druhů (účast J. Miklín, doba řešení 2012-2015)
TA ČR (TA02021501): Management populací evropsky významných druhů hmyzu: Efektivní, vědecky podložené metody ochrany saproxylických druhů brouků uvedených ve Směrnici o stanovištích na základě detailních znalostí jejich potřeb a rozšíření (účast J. Miklín, doba řešení 2012-2015)
 
Vybrané publikace 
Miklín, J., Sebek, P., Hauck, D., Konvicka, O. & Cizek, L. (2017): Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles. Diversity and Distributions. doi:10.1111/ddi.12670 [IF 4.391]
Miklín, J., Hauck, D., Konvička, O. & Čížek, L. (2017): Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps, 13(2): 291-299. [IF 2.174]
Škarpich, V., Horáček, M., Galia, T., Kapustová, V. a Šala, V. (2016): The effects of river patterns on riparian vegetation: A comparison of anabranching and single-thread incised channels. Moravian Geographical Reports, 24, 24-31.
Miklín, J. & Hradecký, J. (2016): Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps. Journal of Maps, 12(4): 630-638. [IF: 1.435]
Miklín, J. & Čížek, L. (2014): Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, logging, and succession in a UNESCO Biosphere Reserve. Journal for Nature Conservation, 22(1): 35-41. [IF 1.833]
 
Aplikační výzkum
Nabízíme geoekologické mapování a monitoring, analýzu a vyhodnocení dat DPZ (krajinná struktura), návrhy na optimalizaci managementu území, zpracování environmentálních otázek ve strategických dokumentech, hodnocení ekosystémových služeb v urbánním prostoru i volné krajině.
 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 19. 11. 2012): 11720