Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Výzkum

Co zkoumáme...

Výzkum na naší katedře se koncentruje do čtyři hlavních oblastí: geomorfologie, hydrologie, geoekologiekartografie a geoinformatiky.  Do všech oblastí aktivně zapojujeme studenty všech stupňů studia. Aktivní vědeckou aktivitu pak požadujeme po studentech doktorského studia Environmentální geografie. Vědecká činnost katedry je finančně zajišťována projekty Grantové agentury České republiky a ze zdrojů Studentské grantové soutěže. Je potěšující, že spolupráce se studenty přináší své  plody v podobě společných publikací.

Hlavní výzkumný směr katedry je společný, i když se štěpí na řadu dílčích problematik. Náš výzkum se orientuje na environmentální změny a jejich dopad na geosystémy.

 

GeomorfologieGeomorfologie patří ke klíčovým směrům výzkumu na naší katedře. Má dlouhou tradici, která je spojena s působením našeho učitele a předchůdce doc. Ladislava Buzka, jenž patřil k propagátorům dynamické geomorfologie a problematiky eroze půdy v oblasti karpatského flyše. ■ více...
Zakladatelem ostravské hydrologické školy, která funguje již řadu let na naší katedře byl prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. který je emeritním profesorem naší katedry. Hydrologický výzkum se výrazně orientuje na problematiku antropogenní hydrologie a moderních metod hydrologického modelování. ■ více...
GeoekologieGeoekologie představuje jádrovou syntetickou disciplínu fyzické geografie, která je také označována jako komplexní fyzická geografie. Někteří ji ztotožňují s krajinnou ekologií, popř. považují geoekologii za její součást. Objektem studia geoekologie je krajinná sféra. ■ více...
Kartografie a geoinformatikaVýzkumný směr se v rámci dílčích zaměření zabývá samostatnými problémy, ale zároveň je propojen s ostatními vědeckými směry na katedře. ■ více...

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 25. 9. 2012): 11090