Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Rigorózní řízení (RNDr.) | Fyzická geografie a geoekologie

Fyzická geografie a geoekologie

Rigorózní řízení se řídí platním Řádem rigorózního řízení na PřF OU.

Uchazeč o titul RNDr. skládá rigorózní zkoušku z fyzické geografie a geoekologie, která sestává ze tří otázek, jež se orientují na teoretické základy fyzické geografie a geoekologie, metod výzkumu a využití geoinformačních technologií ve FG.

Dále uchazeč předkládá rigorózní práci, kterou obhajuje před ustavenou komisí.

Podle Řádu rigorózního řízení je možné na základě souhlasu komise uznat diplomovou nebo disertační práci za práci rigorózní. Uznání není automatické a podléhá striktnímu posouzení ze strany ustavené komise pro rigorózní řízení.

Stálá komise pro rigorózní řízení v oboru FGG:

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. (předseda)
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Pánek, PhD.
doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
(dalšími členy komise mohou být oponenti rigorózní práce nebo jiný specialista v oboru)

Níže jsou uvedeny okruhy k ústní části rigorózní zkoušky.

Rigorózní zkouška, obor Fyzická geografie a geoekologie pdf  
215 kB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 5429