Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Břežný Michal
17. 11. 2019
Nepřítomnost na katedře 18. 11.

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

Starší příspěvky...

Katedra | Personální složení | RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Tomáš Galia
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, modelování transportu sedimentů, hydrologie
e-mail:tomas.galia@osu.cz
konzultační hodiny:LS: úterý 9:15-10:30
kancelář:L221
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.

 

Témata bakalářských prací 2019/2020

1) Poproudový vývoj zrnitosti korytových sedimentů v antropogenně ovlivněném toku 
- terénní výzkum - Bystrý potok nad soutokem s Říčkou (Janovice/Bystré, okres FM)
- měření velikosti korytových sedimentů v pravidelných intervalech (minimálně 20-25 lokalit; alespoň 100 klastů/lokalita) v rámci podélného profilu bystřiny + hrubé mapování bariér a zdrojnic sedimentů + změření základních geometrických parametrů koryta v místech měření sedimentů (sklon, šířka, hloubka)
- cílem práce je stanovení vlivu rozdílných korytových morfologií, zdrojnic sedimentů a vodohospodářských úprav na výslednou zrnitost sedimentů
 
2) Poproudový vývoj zrnitosti korytových sedimentů v přírodě blízkém toku (Baštice)
- terénní výzkum - Baštice (Janovice/Raškovice, okres FM)
- měření velikosti korytových sedimentů v pravidelných intervalech (minimálně 20-25 lokalit; alespoň 100 klastů/lokalita) v rámci podélného profilu bystřiny + hrubé mapování bariér a zdrojnic sedimentů + změření základních geometrických parametrů koryta v místech měření sedimentů (sklon, šířka, hloubka)
- cílem práce je stanovení vlivu rozdílných korytových morfologií a zdrojnic sedimentů na výslednou zrnitost sedimentů
 
3) Vliv historického plavení dříví na morfologii koryt
- terénní výzkum, analýza historických archívů
- v řadě beskydských bystřin (zejména v povodí Ostravice a Morávky) docházelo až do II. světové války k pravidelné plávce dříví z lesů k hamrům
- je třeba vytipovat 3-4 úseky s historickou plávkou a stejný počet úseků bez plavení, kdy se posléze provede porovnání současné geometrie koryt (heterogenita  břehů a dna, erozně-akumulační procesy) a vytřídění korytovách sedimentů 
- cílem práce je určit, zda má historické plavení stále ještě vliv na současnou morfologii koryt a parametry korytových sedimentů 
 
4) Konektivita sedimentů ve stržovém reliéfu východní části ZOO Ostrava
- terénní výzkum, analýza digitálního modelu terénu, možné využití GIS nástrojů
- ve východní části ZOO Ostrava se nachází síť strží jako zdrojnic sedimentů a mokřady v plošších částech údolních den
- předpokladem je, že plochá údolní dna jsou/byly "napájeny" sedimenty ze strží
- cílem práce je zmapovat především zdrojnice akumulace sedimentů (+ bariéry pro jejich pohyb v malém povodí) a pokusit se kvantifikovat jejich význam (analýzou DMT, terénním zaměřením, GIS aplikace pro stanovení konektivity v povodí - bude upřesněno po domluvě)
 
5) Transport říčního dřeva - analýza volně přístupných záznamů na veřejných uložištích 
- práce s videozáznamy zachycující transportované dřevo (youtube a podobné služby), jejich vyhledávání, analýza (místo pořízení, velikost toku, intenzita a množství transportovaného dřeva, charakteristiky povodí atp)
- předpokládá se aktivní komunikace s autory videozáznamů, kteří mohou poskytnout detaily nutné pro vlastní analýzu
- cílem práce je především zhodnotit potenciál user-generated content zdrojů pro hodnocení transportu říčního dřeva (například ve smyslu povodňového rizika)
 
6) Vlastní téma z fluviální geomorfologie nebo hydrologie
- nebojte se přijít s vlastními nápady :)

 

 

 
 
HYDRQ - skripta zip Skripta ke stažení: Hydrologie-cvičení  
3.53 MB
FLUG1 - legenda FG mapa pdf FLUG1 - legenda FG mapa  
5.3 MB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 27. 9. 2012): 22188