Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Václav Škarpich
RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
odborné zaměření:

fluvial geomorphology, water resources, hydrology, river restoration, speleology
e-mail:vaclav.skarpich@osu.cz
konzultační hodiny:
kancelář:L102

 

PEER REVIEW PUBLICATIONS WITH IMPACT FACTOR

GALIA, T., MACUROVÁ, T., VARDAKAS, L., ŠKARPICH, V., MATUŠKOVÁ, T., KALOGIANNI, E. (2020): Drivers of variability in large wood loads along the fluvial continuum of a Mediterranean intermittent river. Earth Surface Processes and Landforms 45(9), pp. 2048-2062. (link) (IF 2019: 3.694)

ŠKARPICH, V., MACUROVÁ, T., GALIA, T., RUMAN, S., HRADECKÝ, J. (2020): Degradation of multi-thread gravel-bed rivers in medium-high mountain settings: quantitave analysis and possible solutions. Ecological Engineering 148, 105795. (link) (IF 2019: 3.512)

WYŻGA, B., RADECKI-PAWLIK, A., GALIA, T., PLESIŃSKI, K., ŠKARPICH, V., DUŠEK, R. (2020): Use of high-water marks and effective discharge calculation to optimize the height of bank revetments in an incised river channel. Geomorphology 356, 107098. (link) (IF 2019: 3.819)

GALIA, T., HORÁČEK, M., MACUROVÁ, T., ŠKARPICH, V. (2019): Drivers of low instream large wood retention and imprints of wood mobility in mountain nonperennial streams of a Mediterranean semiarid environment. Water Resources Research 55(9), pp. 7843-7859. (link) (IF 2019: 4.309)

ŠILHÁN, K., TICHAVSKÝ, R., FABIÁNOVÁ, A., CHALUPA, V., CHALUPOVÁ, O., ŠKARPICH, V., TOLASZ, R. (2019): Understanding complex slope deformation through tree-ring analyses. Science of the Total Environment 665, pp. 1083-1094. (link) (IF 2019: 6.551)

GALIA, T., ŠKARPICH, V., RUMAN, S., MACUROVÁ, T. (2019): Check dams decrease the channel complexity of intermediate reaches in the Western Carpathians (Czech Republic). Science of the Total Environment 662, pp. 881-894. (link) (IF 2019: 6.551)

ŠKARPICH, V., GALIA, T., RUMAN, S., MÁČKA, Z. (2019). Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic). Science of the Total Environment 649, pp. 672-685. (link) (IF 2019: 6.551)

ŠILHÁN, K., TICHAVSKÝ, R., ŠKARPICH, V., BŘEŽNÝ, M., STOFFEL, M. (2018): Regional, tree-ring based chronology of landslides in the Outer Western Carpathians. Geomorphology 321, pp. 33-44. (link) (IF 2018: 3.681)

ŠILHÁN, K., TICHAVSKÝ, R., GALIA, T., ŠKARPICH, V. (2018): Hydrogeomorphic activity in ungauged Mediterranean gorges: Specifics of tree ring data-based study. CATENA 167, pp. 90-99. (link) (IF 2018: 3.851)

ŠILHÁN, K., GALIA, T., ŠKARPICH, V., (2018): Development of a large wood jam in medium-high mountains: An example of the Mazák Stream, Moravskoslezské Beskydy Mts., Czechia. Geografie 123, pp. 159-177. (link) (IF 2018: 0.540)

GALIA, T., TICHAVSKÝ, R., ŠKARPICH, V., ŠILHÁN, K. (2018): Characteristics of large wood in a headwater channel after an extraordinary event: the roles of transport agents and check dams. CATENA 165, pp. 537-550. (link) (IF 2018: 3.851)

GALIA, T., ŠKARPICH, V., TICHAVSKÝ, R., VARDAKAS, L., ŠILHÁN, K. (2018): Longitudinal distribution and parameters of large wood in a Mediterranean ephemeral stream. Geomorphology 310, pp. 15-28. (link) (IF 2018: 3.681)

PÁNEK, T., LENART, J., HRADECKÝ, J., HERCMAN, H., BRAUCHER, R., ŠILHÁN, K., ŠKARPICH, V. (2018): Coastal cliffs, rock-slope failures and Late Quaternary transgressions of the Black Sea along southern Crimea. Quaternary Science Reviews 181, pp. 76-92. (link) (IF 2018: 4.641)

GALIA, T., ŠILHÁN, K., ŠKARPICH, V. (2017): The geomorphic impacts of culverts at paved forest roads: Examples from Carpathian headwater channels, Czech Republic. CATENA 157, pp. 424-435. (link) (IF 2017: 3.256)

GALIA, T., ŠKARPICH, V. (2017): Morfologická odezva bystřinných koryt na dlouhodobé zásahy člověka v horských povodích na příkladu Moravskoslezských Beskyd (Česko). Geografie 122, pp. 213-235. (link) (IF 2017: 0.745)

GALIA, T., ŠKARPICH, V. (2017): Response of bed sediments on the grade-control structure management of a small piedmont stream. River Research and Applications 33(4), pp. 483-494. (link) (IF 2017: 2.067)

ŠKARPICH, V., GALIA, T., HRADECKÝ, J. (2016): Channel bed adjustment to over bankfull discharge magnitudes of the flysch gravel-bed stream – case study from the channelized reach of Olše River (Czech Republic). Zeitschrift für Geomorphologie 60(4), pp. 327-341. (link) (IF 2016: 0.771)

ŠKARPICH, V., HORÁČEK, M., GALIA, T., KAPUSTOVÁ, V., ŠALA, V. (2016): The effects of river patterns on riparian vegetation: A comparison of anabranching and single-thread incised channels. Moravian geographical reports 24(2), pp. 24-31. (link) (IF 2016: 2.149)

ŠILHÁN, K., GALIA, T., ŠKARPICH, V., (2016): Detailed spatio-temporal sediment supply reconstruction using tree ring data. Hydrological Processes 30, pp. 4139-4153. (link) (IF 2016: 3.014)

GALIA, T., ŠKARPICH, V. (2016): Do the coarsest bed fraction and stream power record contemporary trends in steep headwater channels? Geomorphology 272, pp. 115-126. (link) (IF 2016: 2.958)

PÁNEK, T., ENGEL, Z., MENTLÍK, P., BRAUCHER, R., BŘEŽNÝ, M., ŠKARPICH, V., ZONDERVAN, A. (2016): Cosmogenic age constraints on post-LGM catastrophic rock slope failures in the Tatra Mountains (Western Carpathians). CATENA 138, pp. 52-67. (link) (IF 2016: 3.191)

GALIA, T., ŠKARPICH, V., PŘIBYLA, Z., HRADECKÝ, J. (2016): Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on local channel parameters. Geomorphology 253, pp. 305-317. (link) (IF 2016: 2.958)

ŠKARPICH, V., KAŠPÁREK, Z., GALIA, T., HRADECKÝ, J. (2016): Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko. Geografie 121, pp. 99-120. (link) (IF 2016: 0.580)

GALIA, T., ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J. (2015): Connectivity of the coarsest fraction in headwater channels: imprints of fluvial processes and debris-flow activity. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 97, pp. 437-452. (link) (IF 2015: 1.609)

ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J., DUŠEK, R. (2013): Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts: case study of the Morávka River (Czech Republic). CATENA 111, pp. 25-40. (link) (IF 2013: 2.482)

GALIA, T., ŠKARPICH, V. (2013): Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial and slope-channel processes. Moravian geographical reports, Vol. 21, No. 3, pp. 2-11. (link) (IF 2013: 0.341)

GALIA, T., ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J. (2012): Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd. Geografie 117(1), pp. 95-109. (link) (IF 2012: 0.500)

 

PEER REVIEW PUBLICATIONS (WEB of SCIENCE - link, SCOPUS - link)

MACUROVÁ, T., ŠKARPICH, V., GALIA, T. (2018): Vliv litologie a morfologie vysokogradientových koryt na dnové sedimenty: příkladová studie vodního toku Kobylská (Vsetínské vrchy, Česko).  Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 25(1-2). pp. 21-27. (link)

ŠKARPICH, V., KUBÍN, M. GALIA, T., RUMAN, S., HRADECKÝ, J. (2018): Impacts of gravel-bed rivers transformation on fluvial ecosystems and human society: Examples from the Czech flysch Carpathians. In: PAQUIER, A. RIVIERE, N.: E3S Web of Conferences 40. DOI: 10.1051/e3sconf/20184002005. ISSN 2267-1242. Dostupné z: link

GALIA, T., ŠKARPICH, V., TICHAVSKÝ, R. (2018): Large wood recruitment and mobility in steep mountain streams of contrast European landscapes. In: PAQUIER, A. RIVIERE, N.: E3S Web of Conferences 40. DOI: 10.1051/e3sconf/20184002001. ISSN 2267-1242. Dostupné z: link

GALIA, T., ŠKARPICH, V.,  KRPEC, P., GAJDOŠOVÁ, K. (2017): Variability of Wolman pebble samples in gravel/cobble bed streams. Acta Scientarium Polonorum, Formatio Circumiectus 16(1). pp. 237-246. (link)

ŠKARPICH, V., GALIA, T. (2016): Analýza podélného profilu řeky Morávky a Mohelnice v kontextu identifikace morfologických a litologických podmínek. Zprávy o geologických výzkumech 46. pp. 183-189. (link)

GALIA, T., ŠKARPICH, V. (2015): Bankfull widths in steep headwaters of the flysch Carpathians. Acta Scientarium Polonorum, Formatio Circumiectus 14(2). pp. 57-64. (link)

ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J. (2013): Water management of beskidian gravel-bed streams in the Morávka River basin. Acta Musei Beskidensis 5. s. 5-12. (full record from WoS)

ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J., TÁBOŘÍK, P. (2011): Structure and genesis of the quaternary filling of the Slavíč River valley (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic). Moravian geographical reports, sv. 19, s. 30-38. (link)

 

OTHER PEER REVIEW PUBLICATIONS

KUBÍN, M., ZÁVORKA, L., RULÍK, M., GALIA, T., ŠKARPICH, V., MIKL, L., ŠMEJKAL, M., JASKULA, F. (2019): Bagry a ryby. Nové poznatky o mortalitě a pohybech ryb během technických úprav ve vodních tocích. Vodní hospodářství 1/2019, s. 29-33.

LENART, J., ŠKARPICH, V. (2017): Predispozice a geneze rozsedlinových jeskyní v Labském dole v Krkonoších. Opera Corcontica 54. s. 155-168. (link)

ŠKARPICH, V., GALIA, T. (2014): Projevy zdrojových oblastí sedimentů v zrnitostním složení korytových akumulací vodních toků v reliéfu budovaném flyšovými horninami. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 21. s. 33-37. (link)

GALIA, T., ŠKARPICH, V. (2013): Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20. s. 17-21. (link)

ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J., GALIA, T., DUŠEK, R. (2013): Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd. Vodní hospodářství, roč. 63, 08/2013. s. 265-268. (link)

ŠKARPICH, V., GALIA, T., HRADECKÝ, J. (2012): Podmínky akumulace a transportu sedimentů v člověkem ovlivněných korytech Beskydských toků: příkladová studie soutoku řeky Morávky a Mohelnice. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, s. 53-58. (link)

ŠKARPICH, V., TÁBOŘÍK, P., HRADECKÝ, J. (2011): Geomorfologická interpretace údolních den Moravskoslezských Beskyd na základě geoelektrických měření. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010. s. 87-91. (link)

ŠKARPICH, V., GALIA, T., HRADECKÝ, J., PEČ, J. (2010): Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17, s. 199-204. (link)

 

NON-REVIEWED / POPULAR SCIENCE PUBLICATIONS

HRADECKÝ, J., ŠKARPICH, V., GALIA, T., GURKOVSKÝ, V., VAVERKA, L. (2019): Štěrky, štěrky, štěrky... (ne)valící se kameny po Labi. Ochrana přírody č. 2 (roč. 2019), s. 28-31. (link)

ŠKARPICH, V., GALIA, T., RUMAN, S., MACUROVÁ, T., HRADECKÝ, J. (2018): Bilance sedimentů v NPP Skalická Morávka a návrh managementu. Ochrana přírody, č. 3 (roč. 2018), s. 30-33. (link)

GALIA, T., ŠKARPICH, V. (2017): Říční dřevo ve vybraných úsecích řeky Odry v CHKO Poodří. Poodří, roč. 20, 2/2017. s. 5-9.

GALIA, T., ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J. (2017): Oprava hrazení beskydského štěrkonosného toku Mohelnice - jediné možné řešení, nebo promarněná příležitost? Vodní hospodářství, roč. 67, 1/2017. s. 30-32.

ŠKARPICH, V., GALIA, T., HRADECKÝ, J., RUMAN, S. (2016): Štěrkonosná řeka Morávka - mizející fenomén naší krajiny. Ochrana přírody, č. 6 (roč. 2016), s. 6-9. (link)

ŠKARPICH, V., GALIA, T., HRADECKÝ, J., RUMAN, S. (2016): Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích? Ochrana přírody, č. 3 (roč. 2016), s. 19-21. (link)

ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J., GALIA, T. (2014): Karpatské štěrkonosné toky - minulost, současnost, budoucnost. Zpravodaj CHKO Beskydy, roč. 2014, s. 2-2. (link)

ŠKARPICH, V. (2014): Island - život v permanentním nebezpečí za zády? OU@live. Dostupné z: <http://alive.osu.cz/island-zivot-v-permanentnim-nebezpeci-za-zady/>

LENART, J., WAGNER, J., ŠKARPICH, V. (2013). Objevy rozsedlinových jeskyní ve flyši Karpat mezi roky 1997 a 2012. Speleofórum 32. s. 34-37.

HRADECKÝ, J., ŠKARPICH, V., GALIA, T., DUŠEK, R. (2012): Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje? Poznámky k příspěvku L. Roušara a kol.:  Zhodnocení funkce přírodního spádového stupně na řece Morávce pod rozdělovacím objektem Vyšní Lhoty (VH, 11/2012, s. 352-355). Vodní hospodářství, roč. 62, 12/2012. s. 398-400. (link)

MIČULKOVÁ, J., STACKE, V., ŠKARPICH, V. (2011): 25 let a pět dní poté - Reportáž z Černobylu. Listy Ostravské univerzity 19. s. 23-24. (link)

 

CHAPTERS IN EDITED BOOKS / MONOGRAPHS

ŠKARPICH, V. (2018): On measurements of Fluvial Geomorphology Parameters in the Field. In: RADECKI-PAWLIK, A., HRADECKÝ, J., PAGLIARA, S., HENDRICKSON, (eds.): Open Channel Hydraulics, River Hydraulics Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomorphologists and Physical Geographers. CRC Press, Taylor & Francis Group. pp. 259-268. ISBN 978-1-498-73082-2.

HRADECKÝ, J., ŠKARPICH, V. (2018): Selected Principles of Fluvial Geomorphology. In: RADECKI-PAWLIK, A., HRADECKÝ, J., PAGLIARA, S., HENDRICKSON, (eds.): Open Channel Hydraulics, River Hydraulics Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomorphologists and Physical Geographers. CRC Press, Taylor & Francis Group. pp. 241-258. ISBN 978-1-498-73082-2.

GALIA, T., ŠKARPICH, V. (2017): 3.4. Hydrologie. In: ŠTEFL, J., HENTSCHOVÁ, R. (eds.): Hradiště Hrádek u Libochovan - Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016). Regionální muzeum v Teplicích, pp. 47-55. ISBN 978-80-85321-77-7

HRADECKÝ, J., DUŠEK, R., VELEŠÍK, M., CHUDANIČOVÁ, M., ŠKARPICH, V., JAROŠEK, R., LIPINA, J. (2016): Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. In PÁNEK, T., HRADECKÝ, J. (eds.): Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Springer. pp. 333-346 (link)

LENART, J., MIŽIČOVÁ, H., GALIA, T., ŠKARPICH, V. (2015): Příroda regionu Slezská brána. Šenov: Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána. 86 s. ISBN 978-80-2607373-4 (link nebo link - info o knize, odkaz na reportáž o knize v ČT - link (cca 19:35 min.))

GALIA, T., HRADECKÝ, J., ŠKARPICH, V. (2015): Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and recent effects of human interventions. In: HEININGER, P., CULLMANN, J. (eds.): Sediment Matters. Springer. pp. 13-26. ISBN 978-3-319-14695-9 (link)

ŠKARPICH, V., GALIA, T., HRADECKÝ, J. (2015): Aspects of sediment transport in single-thread and anabranching river channels in flysch Carpathians (a case study from the Czech Republic). In: HEININGER, P., CULLMANN, J. (eds.): Sediment Matters. Springer. pp. 27-38. ISBN 978-3-319-14695-9 (link)

GALIA, T., ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J. (2014): Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd. In SIWEK, T., JANČÁK, V. 120 let České geografické společnosti. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost. pp. 124-126. ISBN 978-80-905642-1-3

 

EDITORIAL WORKS

ŠILHÁN, K., TICHAVSKÝ, R., ŠKARPICH, V. (2016): Dendrofórum 2016 - stav současného dendrochronologického výzkumu (Sborník abstraktů). Ostrava, 24. - 25. 11. 2016. OSU, Ostrava. 29 p. ISBN 978-80-7464-876-2 (link)

ŠKARPICH, V., GALIA, T., KAPUSTOVÁ, V., LENART, J. (eds.): State of geomorphological research in year 2016 – Book of abstracts. Frýdlant nad Ostravicí, 11.-13. 5. 2016. OSU, Ostrava. 77 p. ISBN 978-80-7464-825-0 (link)

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 26. 11. 2012): 8199