Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Jan Miklín
RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
odborné zaměření:

GIT v geoekologii a ochraně přírody, tematická kartografie a kartografická tvorba
e-mail:jan.miklin@osu.cz
konzultační hodiny:jen po předchozí domluvě
kancelář:L221

Google Scholar | ResearchGate | ORCID

papers (journals evided in Web of Science/SCOPUS/ERIH Plus)

Karban ,T. & Miklín, J. (2018): Sčítání návštěvníků a analýza návštěvnosti NPR Děvín-Kotel-Soutěska (CHKO Pálava). Studia Turistica, 9(3):33-40. [ERIH+]

Miklín, J. & Dušek, R. (2019): Proposal for the hierarchical classification of thematic cartography methods and its application to evaluation of Czech and Slovak national atlases. Information Visualization, 18(2): 211-229doi:10.1177/1473871617751245 [IF 0.923]

Miklín, J., Sebek, P., Hauck, D., Konvicka, O. & Cizek, L. (2018): Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles. Diversity and Distributions, 24(2): 208–218. doi:10.1111/ddi.12670 [IF 4.391]

Miklín, J. & Galia, T. (2017): Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. Journal of Maps, 13(2): 698-706. doi:10.1080/17445647.2017.1355275 [IF 2.174]

Miklín, J., Hauck, D., Konvička, O. & Čížek, L. (2017): Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps, 13(2): 291-299. doi:10.1080/17445647.2017.1300785 [IF 2.174]

Lenart, J. & Miklín, J. (2017): Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia. Journal of Maps, 13(2):37-46. doi:10.1080/17445647.2016.1252804 [IF 2.174]

Miklín, J. & Macháček, P. (2016): Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic). Journal of Maps, 12(supp.1): 239-248. doi:10.1080/17445647.2016.1195297 [IF 1.435]

Miklín, J. & Hradecký, J. (2016): Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Geografie, 121(3): 368–389. [IF 0.415]

Miklín, J. & Lenart, J. (2016): Visualisation of Volcanic Relief and Processes: the Nízký Jeseník Upland Educational Trail, Czech Republic. Journal of Maps, 12(5): 1104-1111. doi:10.1080/17445647.2015.1127859 [1.435]

Miklín, J. & Hradecký, J. (2016): Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps. Journal of Maps, 12(4): 630-638. doi:10.1080/17445647.2015.1068714 [1.435]

Miklín, J.& Čížek, L. (2014): Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, logging, and succession in a UNESCO Biosphere Reserve. Journal for Nature Conservation, 22(1): 35-41. doi:10.1016/j.jnc.2013.08.002 [IF 1.833]

Miklín, J. (2012): Atlas of Pálava Protected Area. Journal of Maps, 8(4): 492-498. doi:10.1080/17445647.2012.749002  [IF 0.769] 

Miklín, J. & Smolková, V. (2011): Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA (Czech republic) in 1841-2006. Moravian Geographical Reports, 19(3): 15-28. [Scopus]

book chapter

Pánek, T., Miklín, J. & Kirchner, K. (2016): Limestone Klippen of the Pavlov Hills. In: T. Pánek & J. Hradecký (eds): Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Springer, p. 373-384. doi: 10.1007/978-3-319-27537-6_29

papers (other scientific)

Miklín, J. (2018): Česko v (přírodních) barvách. ArcRevue, 27(2): 34-35. [PDF]

Miklín, J. (2017): Tvorba vlastního písma jako základu kartografické znakové sady. ArcRevue, 26(3-4): 38-41. [PDF]

Miklín, J. & Gajdošová, K. (2017): Mapa vinic, odrůd vín a vinařských podoblastí ve vinařské oblasti Morava. Vinař-Sadař, 2, 42-44. [PDF]

Miklín, J. & Čížek, L. (2017): Otevřené lesy a vzácné druhy – ohrožené dědictví minulosti. Geografické rozhledy, 26(3): 24-25. [PDF]

Miklín, J. & Kmet, J. (2016): Popularizace poznatků o krajině a přírodě CHKO Pálava. In: RegioM. Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov, s. 87-94. ISBN 978-80-85088-42-7 [PDF]

Čížek, L., Šebek, P., Bače, R., Beneš, J., Doležal, J., Dvorský, M., MIKLÍN, J., & Svoboda, M. (2016): Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy [certifikovaná metodika]. BC AV ČR pro TA ČR a MŽP. [PDF]

Miklín, J., Miklínová, K. & Čížek, L. (2016): Změny krajinného krytu  na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014. Thayensia-Znojmo, 13: 59-80. [PDF]

Miklín, J. & Čížek, L. (2016): Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy. In: A. Nováček (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva - Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5. – 7. září 2016, České Budějovice, pp. 45-54. [PDF]

Miklín, J. (2016): Atlas CHKO Pálava na internetu. ArcRevue, 25(3): 25-27. [PDF]

Šebek, P., Kozel, P., Čížek, L., Beneš, J., Doležal, J., MIKLÍN, J., Škorpík, M. & Stejskal, R. (2016): 25 let NP Podyjí: Cíleným prosvětlováním lesa k podpoře biodiverzity hmyzu, obratlovců a rostlin. Živa, 4:180-185.

Miklín, J. (2016): Value-by-Alpha mapy: představení nové metody tematické kartografie v českém prostředí. Geodetický a kartografický obzor, 62/104(5): 110-114. [PDF]

Čížek, L. & Miklín, J. (2016): Chráněné druhy v chráněných územích: odsouzeny k bezzásahovosti? Fórum ochrany přírody, 3(2): 9-12. [PDF]

Miklín, J. (2012): Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích. In: RegioM. Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov, s. 4-9. ISBN 978-80-85088-42-7 [PDF]

Miklín, J. (2012): Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje - mizející ohnisko biodiverzity. In: Osman, R., Daněk, P. (eds): Geografický výzkum v České republice : sborník z workshopu. Tribun EU, Brno, s. 126-140. ISBN 978-80-263-0246-9 [PDF]

Miklín J., Lenart J., Pánek T. (2010): Vodopád na Mazáku - nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd. Acta Musei Beskidensis, 2: 1-5.

popular | travel | photo

university textbooks

Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. & Kaláb, O. (2018). Tvorba map. Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-017-4. [PDF ke stažení]

Miklín, J. (2017): CartoTips - výukové materiály předmětu Kartografická tvorba-projekt. Ostravská univerzita.
     #1 Práce s kartografickými zobrazeními v ArcGIS [PDF]
     #2 Tvorba vlastního písma jako základ znakové sady v ArcGIS [PDF]
     #3 Vizualizace výškopisu (nejen) v ArcGIS [PDF]
     #4 Písmo a popisky v ArcGIS [PDF]
     #5 Příprava tiskových výstupů a exporty (nejen) v ArcGIS [PDF]

Miklín, J. (2016): Přírodovědecká fotografie. Ostravská univerzita.

specialized maps with expert contents

Miklín, J., Mikátová, B., Vlašín, M. & Čížek, L. (2016): Výskyt užovky stromové (Zamenis longissimus) v NP Podyjí v kontextu současného krajinného krytu a navrhované zonace zásahů. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR pro TA ČR. [PDF]

Miklín, J., Škorpík, M. & Čížek, L. (2016): Výskyt tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v NP Podyjí v kontextu změn krajinného krytu. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR pro TA ČR. [PDF]

Miklín, J., Dvorský, M., Lepší, M., Lepší, P., Němec, R. & Čížek, L. (2016): Výskyt ohrožených druhů rostlin v NP Podyjí v kontextu krajinného krytu a jeho změn. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR pro TA ČR. [PDF]

Miklín, J., Lepší, M., Lepší, P. & Čížek, L. (2016): Výskyt jeřábů muků (Sorbus subgen. Aria) v NP Podyjí v kontextu změn krajinného krytu a navrhované zonace zásahů. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR pro TA ČR. [PDF]

Miklín, J., Beneš, J. & Čížek, L. (2016): Výskyt jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v NP Podyjí v kontextu současného krajinného krytu a navrhované zonace zásahů. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR pro TA ČR. [PDF]

Miklín, J., Miklínová, K. & Čížek, L. (2016): Mapa současného a historického krajinného krytu v NP Podyjí. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR pro TA ČR. [PDF]

Miklín, J., Beneš, J., Dvorský, M., Hejda, R., Šebek, P. & Čížek, L. (2016): Mapa ohnisek biodiverzity nížinných lesů v České republice. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR pro TA ČR. [PDF]

Hauck, D., Konvička, O., Čížek, L., MIKLÍN, J., Fotlan, P., Okrouhlík, J. (2015):
- Mapa výskytu tesaříka alpského (Rosalia alpina) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
- Mapa výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a potenciálně vhodných stromů s dutinami v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
- Mapa výskytu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
- Mapa výskytu lesáka rumělkového, kovaříka fialového, roháče obecného a rýhovce pralesního v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
- Mapa výskytu krasce dubového (Eurythyrea quercus) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.

České Budějovice, Biologické centrum AV ČR pro TA ČR.

other maps & map applications

Miklín, J. (2018): Pálava - proměny krajiny. [webová aplikace]

Miklín, J., Hauck, D., Konvička, O. & Čížek, L. (2016): Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. [webová aplikace

Lenart, J. & Miklín, J. (2016): Pseudokrasové jeskyně Vnějších Západních Karpat. [nástěnná mapa]

Miklín, J. (2008-2016): Atlas CHKO Pálava. [tištěná verze & webová aplikace]

Miklín, J. & Macháček, P. (2015). Ptáci Lednických rybníků. [nástěnná mapa]

Gajdošová, K. & Miklín J. (2015): Mapa vína a vinohradů na Moravě. [nástěnná mapa & webová aplikace]

conferences (lectures)

Miklín, J., Šebek, P. & Čížek, L. (2017): Biodiverzita NP Podyjí jako dočasný přežitek? Ekologie - konference ČSPE, Praha [2017-09-25]
 
Miklín, J., Šebek, P. & Čížek, L. (2017): Ohrožené světlomilné druhy odsouzeny k vymření v chráněných územích? Zoologické dny, Brno [2017-02-10]
 
Miklín, J. & Čížek, L. (2016): Změny krajinného krytu  na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014. Národní park Podyjí - 25 let očima vědy, Znojmo [2016-11-22]
 
Miklín, J. & Čížek, L. (2016): Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy. 16. výroční konference ČGS, České Budějovice [2016-09-06]
 
Miklín, J., & Dušek, R. (2015): Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek? 21. Kartografická konference, Lednice [2015-09-03]
 
Miklín, J., Čížek, L., Vodka, Š. (2012): From biodiversity-rich open woodlands to plantations: Aerial photographs tell a story of rapid disappearance of key oak-woodland habitats in temperate Europe. 6th Canopy Conference, Oaxaca, Mexiko [2012-10-27]
 
Miklín, J. (2012): Soutok Moravy a Dyje - promarněná šance české ochrany přírody? Výroční konference CZ-IALE: management chráněných území, Praha [2012-01-20]
 
Miklín, J. (2012): Naučná stezka po vulkanitech Nízkého Jeseníku: vizualizace vulkanického reliéfu a procesů. Studentská geologická konference, Brno [2012-05-24].
 
Miklín, J. (2011): Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje: mizející ohnisko biodiverzity. Geografický výzkum v České republice, Brno [2011-09-16].
 
Miklín, J. (2010): Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. Soutěž vysokoškolských kvalifikačních prací s tématikou životního prostředí Jihomoravského kraje, Brno [2008-11-10]. [2. místo v kategorii Mgr.]
 
Matuška J. & Miklín J. (2010): Vinohradnictví a ochrana přírody na území CHKO Pálava. VINOENVI 2010, Mikulov [2010-11-04].
 
Miklín, J. (2008): Atlas CHKO Pálava. Soutěž vysokoškolských kvalifikačních prací s tématikou životního prostředí Jihomoravského kraje, Brno [2008-11-11]. [1. místo v kategorii Bc.]
 
Miklín, J. (2008): Multitemporální analýza vývoje lesních a nelesních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska. Students Research Conference, PřF OU, Ostrava [2008-05-07]. [1. místo].
 
conferences (posters)

Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. & Kaláb, O. (2018). Tvorba map - moderní kartografická učebnice v teorii i praxi. Konference GIS Esri v ČR, Praha [2018-11-08]

Miklín, J., Karban, T. & Kmet, J. (2018). Sčítání návštěvníků v NPR Děvín-Kotel-Soutěska. Konference GIS Esri v ČR, Praha [2018-11-08]

Miklín, J. & Galia, T. (2017): Detailní fluviálně geomorfologické mapování: návrh a tvorba univerzálního značkového klíče. Konference GIS Esri v ČR, Praha [2017-11-08]

Miklín, J. & Čížek, L. (2017): Změny krajiny a ohrožené druhy v NP Podyjí: hledání souvislostí. Konference GIS Esri v ČR, Praha [2017-11-08]

Miklín, J. & Dušek, R. (2017): Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace. 22. Kartografická konference, Liberec [2017-09-07]

Miklín, J. & Galia, T. (2017): Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. Stav geomorfologických výzkumů, Pec pod Sněžkou [2017-05-18].

Miklín, J. (2016): Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje. Konference GIS Esri v ČR, Praha [2016-11-02]. [3. místo v posterové soutěži dle odborné poroty]

Miklín, J., Šebek, P., Čížek, L. (2015): Otevřené lesy, staré stromy a ohrožení brouci: důležitost přítomnosti, dědictví minulosti. VI. konference České společnosti pro ekologii, České Budějovice [2015-10-23]

Miklín J., Čížek L. (2012): Husto v lužním lese: proměny lesa a krajiny při soutoku Moravy a Dyje v posledním století. Zoologické dny 2012, Olomouc [2012-02-10].

Miklín J., Čížek L., Kmet J. (2010) Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy. Zoologické dny 2010, Praha [2010-02-11]. [2. místo v soutěži studentských posterů].

Miklín J., Čížek L., Kmet J., Riedl V. (2010): No country for old trees: Forestry intensification induced loss of key habitats for endangered beetles in the March-Thaya floodplain, Czech Republic. 6th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources. [2010-06-15].

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 6. 12. 2012): 6300