Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Jan Miklín
RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
odborné zaměření:

GIT v geoekologii a ochraně přírody, tematická kartografie a kartografická tvorba
e-mail:jan.miklin@osu.cz
konzultační hodiny:jen po předchozí domluvě
kancelář:L221

Odborné zaměření:

- GIT v geoekologii a ochraně přírody

- tematická kartografie, kartografická tvorba

- popularizace vědeckých výsledků (fotografie, grafika, tvorba naučných stezek apod.)

Spoluúčast na grantech:

probíhající

IRP OU: Podpora kartografických a geoinformatických kompetencí studentů geografických programů tvorbou moderního komplexního výukového materiálu (hlavní řešitel)

GA ČR (17-21082S): Staré stromy, velcí herbivoři a biodiverzita: Rozplétání vztahů v klíčovém ekologickém trojúhelníku lesů mírného pásu

TA ČR (TH02030509): Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích

SGS05/PřF/2017-2018: Poznání vývoje a současného stavu krajiny Západních Karpat a východo-sudetských pohoří s ohledem na činnost člověka a současných přírodních hazardů

dříve

TA ČR (program Beta, zakázka TB020MZP048): Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu - Coleoptera (brouci)

TA ČR (program Beta, zakázka TB030MZP017): Ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy (Natura 2000 a lesy v chráněných územích)

SGS18/PřF/2015-2016

TA ČR (TA02021501): Management populací evropsky významných druhů hmyzu: Efektivní, vědecky podložené metody ochrany saproxylických druhů brouků uvedených ve Směrnici o stanovištích na základě detailních znalostí jejich potřeb a rozšíření

GA ČR (P504/12/1952): Diverzita saproxylických organizmů v čase a prostoru: Od historie krajiny přes ekologii společenstev k modelům přežívání druhů

SGS4/PřF/2012

MSK: RRC/04/2012 (2012-2013): Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 - dotační titul 5.

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 6. 12. 2012): 4333