Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Radek Dušek
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
odborné zaměření:

kartografie, geodézie, pozemkové úpravy
e-mail:radek.dusek@osu.cz
konzultační hodiny:v ZS 2021/22 ... ST 10.50–12.30
kancelář:L301

Článek v odborném periodiku (J)

2017   DUŠEK, R., POPELKOVÁ, R. Landscape diversity of the Czech Republic.  Journal of Maps. 13(2), 486-490, DOI: 10.1080/17445647.2017.1329672

2014   LENART, J., PÁNEK, T., DUŠEK, R. Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2014, s. 459-476

2013   ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J., GALIA, T., DUŠEK, R. Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd. Vodní hospodářství. 2013, roč. 63, s. 265-268.

2013   ŠILHÁN, K., PÁNEK, T., DUŠEK, R., HAVLŮ, D., BRÁZDIL, R., KAŠIČKOVÁ, L., HRADECKÝ, J. The dating of bedrock landslide reactivations using dendrogeomorphic techniques: the Mazák landslide, Outer Western Carpathians (Czech Republic). CATENA. 2013, sv. 104, s. 1-13.

2013   ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J., DUŠEK, R. Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts.: Case study of the Morávka River (Czech Republic). CATENA. 2013, sv. 111, s. 25-40.

2012   HRADECKÝ, J., ŠKARPICH, V., GALIA, T., DUŠEK, R. Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje?. Vodní hospodářství. 2012, roč. 62, sv. 2012, s. 398–400. 

2012   DUŠEK, R., POPELKOVÁ, R. Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity. AUC Geographia. 2012, roč. 47, s. 5–13. 

2012   DUŠEK, R., SKOŘEPA, Z. Národní technická knihovan z pohledu superelipsy. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58, s. 45–50. 

2010   DUŠEK, R., SKOŘEPA, Z. Digitální nivelační přístroj DNA03 a přesnost určení nivelačních převýšení. Geodetický a kartografický obzor. 2010, roč. 56, s. 137–141. ISSN 0016-7096.

2010   DUŠEK, R., SKOŘEPA, Z. Střední chyba ve všech směrech. Geodetický a kartografický obzor. 2010, roč. 56, s. 12–17. ISSN 0016-7096.

2009   SKOŘEPA, Z., DUŠEK, R. Přesnost souřadnic z totálních stanic. Geodetický a kartografický obzor. 2009, roč. 55, s. 6–11. ISSN 0016-7096.

2009   DUŠEK, R. Vliv prostorových efektů na vnímání hodnot kruhových diagramů. Kartografické listy. 2009, roč. 17, s. 64–71. ISSN 1336-5274.

2009   DUŠEK, R., MIŘIJOVSKÝ, J. Vizualizace prostorových dat: chaos v dimenzích. Geografie Sborník České geografické společnosti. 2009, roč. 114, s. 169–178. ISSN 1336-5274.

2009   PÁNEK, T., HRADECKÝ, J., MINÁR, J., HUNGR, O., DUŠEK, R. Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic. Geomorphology, Elsevier. 2009, roč. 103, s. 414–429. ISSN 0169-555X.

 

Kapitola v odborné knize (C)

2016      HRADECKÝ, J., DUŠEK, R., VELEŠÍK, M., CHUDANIČOVÁ, M., ŠKARPICH, V., JAROŠEK, R. A LIPINA, J. Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 333–346. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.

 

Příspěvek ve sborníku (D)

2017       DUŠEK, R., KADLUBIEC, R. Model plochy konstantní přesnosti pro hodnocení metod 3D mapování v geografii. Technical Computing Prague 2017: Sborník příspěvků 24. ročníku konference Technical Computing Prague 2017. Praha: The University of Chemistry and Technology, 2017. ISBN 978-80-7592-002-7.

2017      MIKLÍN, J., DUŠEK, R. Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace. Sborník abstraktů 22. kartografické konference. Liberec. 2017. s. 63–63. ISBN 978-80-7494-351-5


2015       DUŠEK, R., ADAMEC, M., HOLČÁK, T. Geometrická přesnost mentálních map. Sborník 21. kartografické konference. Lednice: Kartografická společnost ČR. 2015. s. 27–27. ISBN 978-80-260-8586-7


2015       MIKLÍN, J., DUŠEK, R. Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek? Sborník 21. kartografické konference. Lednice: Kartografická společnost ČR. 2015. s. 22–22. ISBN 978-80-260-8586-7


2014       ŠKARPICH, V., GALIA, T., HRADECKÝ, J., DUŠEK, R. Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area. Geomorphology and Environmental Challenges - Book of Abstracts. Bratislava: Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. s. 47–47. ISBN 978-80-971702-1-9.


2014       DUŠEK, R. Mapování alejí v Moravskoslezském kraji, aktuální stav a praktické zkušenosti. Aleje legislativní úprava v praxi. Dendrologická, Dobřichovice, o. s., 2014. s. 23–27. ISBN 978-80-7458-059-8.

2013       ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J., DUŠEK, R. Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield. 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. 2013. s. 758-758.

2013      ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J., GALIA, T., DUŠEK, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 191-196. [2013-05-22]. ISBN 978-80-89062-90-4

2012      ŠILHÁN, K., PÁNEK, T., DUŠEK, R., HAVLŮ, D. Spatial and temporal reconstruction of slope movement on active landslide area with the use of dendrogeomorphological methods (case study Mazák, Moravskoslezské Beskydy). Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 2012. s. 49–49. ISBN 978-80-260-1823-0

2012      HRADECKÝ, J., ŠKARPICH, V., GALIA, T., DUŠEK, R. Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts. Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 2012. s. 11–12. ISBN 978-80-260-1823-0

2010      DUŠEK, R. Izolinie – současný pohled na klasickou kartografickou metodu. Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 271–275. ISBN 978-80-7368-903-2

2009      AICHLER, J., ADAMEC, M., BUREŠ, L., HRADECKÝ, J., DUŠEK, R., HALDA, J. P., KOČVARA, R., KURAS, T., MERTA, L., PÁNEK, T., ZMRHALOVÁ, M. Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici: Sborník AOPK ČR. Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Praha: AOPK ČR, 2009. s. 64–101. ISBN 978-80-87051-69-6

Certifikované metodiky a postupy – mapy (N)

2017   SVOBODOVÁ, M., ADAMEC, M., DUŠEK, R.. a KNAP, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q100, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.

2017   SVOBODOVÁ, M., ADAMEC, M., DUŠEK, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q20. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.

2016   ADAMEC, M., DUŠEK, R., POPELKOVÁ, R. Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra: Plošné geodetické měření dna a přilehlých břehů. 2016.

2016   SVOBODOVÁ, M., ADAMEC, M., DUŠEK, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování. 2016.

2016   ADAMEC, M., DUŠEK, R., POPELKOVÁ, R. Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra: Srovnání geodeticky zaměřených profilů a měření pomocí ultrazvukového hloubkového sensoru na ADCP SonTek River Surveyor. 2016.

2015   ADAMEC, M., DUŠEK, R. MULKOVÁ, M., POPELKOVÁ, R. UNUCKA, J. Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry). 2015.

2013    DUŠEK, R., UNUCKA, J., ADAMEC, M., ŘÍHOVÁ, V., MULKOVÁ, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002–2009.

2013    DUŠEK, R., UNUCKA, J., ADAMEC, M., ŘÍHOVÁ, V., MULKOVÁ, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002–2009.

2012    ADAMEC, M., DUŠEK, R., HRADECKÝ, J. Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí. Podrobná kategorizace.

2012    ADAMEC, M., DUŠEK, R., HRADECKÝ, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí.

2012    ADAMEC, M., DUŠEK, R. Analýza pokryvu posypových štěrků ze silnice Hvězda - Ovčárna.

2012    DUŠEK, R., UNUCKA, J., ADAMEC, M., PODHORANYI, M., ŘÍHOVÁ, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc červenec. Období 2002–2009.

2012    DUŠEK, R., UNUCKA, J., ADAMEC, M., PODHORANYI, M., ŘÍHOVÁ, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc leden. Období 2002–2009.

2012    DUŠEK, R., UNUCKA, J., ADAMEC, M., PODHORANYI, M., ŘÍHOVÁ, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc leden.  Období 2002–2009.

 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 26. 11. 2012): 4558