Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Jan Hradecký
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
odborné zaměření:

geomorfologie, geoekologie
e-mail:jan.hradecky@osu.cz
konzultační hodiny:ZS: čtvrtek 10:45 - 11:45; jindy pouze po mailové dohodě
kancelář:L209 nebo děkanát (budova A)
 • narozen v České Lípě roku 1974,
 • ZŠ U lesa Nový Bor (rok ukončení 1988), Gymnázium Česká Lípa (rok ukončení 1992),
 • Bc. (Regionální a ekonomická geografie) – Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň (rok ukončení 1995),
 • Mgr. (fyzická geografie a geoekologie) – Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (rok ukončení 1998),
 • Ph.D. - Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Geografický ústav (téma dizertační práce: Disturbanční procesy a jejich vliv na dynamiku krajiny  - Západní Beskydy a Podbeskydská pahorkatina; školitel: Doc. RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.) (rok ukončení 2005),
 • RNDr.  - Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (rok ukončení rigorózního řízení 2005),
 • doc. - docent v oboru fyzická geografie a geoekologie - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (habilitační řízení ukončeno v červnu 2009, téma habilitační práce: Paleoenvironmentální, geomorfologický a geoekologický význam svahových deformací ve flyšové krajině),
 • od roku 1998 zaměstnán na KFG PřF OU, od roku 2000 jako odborný asistent a od roku 2009 jako docent na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF OU,
 • 2011-2015 vedoucí katedry FGG PřF OU,
 • 2010-2015 předseda OR doktorského oboru Environmentální geografie, člen OR ENVIGEO,
 • člen OR doktorského studia fyzické geografie a geoekologie na PřF UK v Praze,
 • 2015- dosud děkan PřF OU, předseda VR PřF OU, člen VR OU,
 • členství v odborných společnostech: člen České asociace geomorfologů - předseda (2009-2013), místopředseda (2013-),  National Scientific Member of International Association of Geomorphologists, člen České geografické společnosti, člen České společnosti pro krajinnou ekologii - Regionální organizace IALE České republiky, člen České geografické společnosti,
 • členství v redakčních radách: člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Carolinae Geographica (UK Praha), Moravian Geographical Reports (Ústav Geoniky, v.v.i.), Geomorfologia Slovaca et Bohemica (ASG, GÚ SAV, ČAG), Geoenvironmental Disasters (Springer, International Consortium on Geo-disaster Reduction),
 • člen Odborného panelu při Správě CHKO Poodří,
 • navštívené oblasti: Rusko, Ukrajina (Krym), Írán, Norsko, Švédsko, Chile, Argentina, Bolívie, Brazílie, Indonésie, Japonsko, Dánsko, Španělsko, Řecko, Srbsko, Černá Hora, Čína, Kazachstán, Portugalsko, Francie a okolí ČR.

  Scientometrické ukazatele:
 • WoS  (V/2015) - 32 registrovaných peer-review článků, počet citací bez autocitací: 222,
 • h-index: 12
 • Scopus (II/2015) – 32 dokumentů

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 6. 6. 2013): 6048