Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Jan Hradecký
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
odborné zaměření:

geomorfologie, geoekologie
e-mail:jan.hradecky@osu.cz
konzultační hodiny:ZS: čtvrtek 10:45 - 11:45; jindy pouze po mailové dohodě
kancelář:L209 nebo děkanát (budova A)

Běžící projekty

GAČR: P209/10/0309: Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí. (spoluřešitel)

GAČR: P209/12/0317: Pozdně kvartérní vývoj komplexních gravitačních svahových deformací jižních svahů Krymských hor (Ukrajina). (hlavní řešitel)

GAČR:13-15123S (2013-2016): Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty). (spoluřešitel)

SGS 04/PřF/2012: Svahové deformace a vývoj údolních den v oblastech budovaných nestabilními flyšovými horninami. (spoluřešitel)

Ukončené projekty

GAČR: 205/06/P131: Geomorfologická reakce vodních toků na antropogenní disturbanci v oblasti Západních Beskyd. (hlavní řešitel)

AVČR: B301870501: Kvartérní geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd: absolutní a relativní datování forem georeliéfu. (spoluřešitel)

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 3889