Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Jan Hradecký
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
odborné zaměření:

geomorfologie, geoekologie
e-mail:jan.hradecky@osu.cz
konzultační hodiny:ZS: čtvrtek 10:45 - 11:45; jindy pouze po mailové dohodě
kancelář:L209 nebo děkanát (budova A)
Odborné zaměření

Fluviální geomorfologie - analýza vývoje říčních systémů v souvislosti se změnami krajiny v kvartéru, dopady lidské činnosti na korytovou a nivní morfologii, fluviální sedimenty a jejich význam ve fungování vodních toků, akcelerace hloubkové eroze, teoretické aspekty revitalizace říčních systémů.

Svahové deformace - geneze, predispozice, sesuvná chronologie, efekt sesuvů v krajině.

Paleoenvironmentální změny v kvartéru - vývoj krajinného systému v kontextu působení extrémních událostí, záznam těchto událostí v krajině - jejich identifikace prostřednictvím sedimnetárního záznamu a geomorfologických identifikátorů.

Geoekologie a užitá geoekologie - role svahových a fluviálních procesů při formování nových geotopů, únosnost a zranitelnost flyšové krajiny.

Aplikace geomorfologie a geoekologie  v krajinném managementu - tvorba podkladů pro plány péče, analýza reálného stavu vodních toků a hledání optimálních revitalizačních opatření, konzultační činnost v oblasti fluviální geomorfologie a geoekologie.

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 4881