Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Bakalářské studium (Bc.) | KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

MAPY to je to pravé! Pokud se zajímáte o mapy, poskytne Vám specializace kartografie a geoinformatika všechny potřebné znalosti a vědomosti pro jejich studování i vytváření. Studium pokrývá všechny činnosti od moderních metod terénního mapování, přes pokročilé metody zpracování dat, vytváření map v počítači až k jejich publikaci. Součástí je i studium starých map, jako významných zdrojů informací o krajině.

Specializace kartografie a geoinformatika je součástí programu Environmentální geografie, což je moderní disciplína zabývající se krajinou z širokého geografického pohledu. V rámci studia se tedy také seznámíte se všemi složkami krajiny a jejich vzájemnými vazbami a stanete se tak odborníky na krajinu zaměřenými na metody zpracování a zobrazovaní dat o krajině. Studium na našem pracovišti je moderní nejen názvem programu, ale i způsoby výuky a technickým vybavením. Projektová výuka umožňuje zapojit se do řešení konkrétních praktických úkolů, řada terénních praxí a exkurzí přenáší výuku z učeben do reálné krajiny. Nejmodernější přístroje pro sběr dat (totální stanice, družicové navigace, drony, sonary) i nejmodernější software pro jejich zpracování Vás připraví pro praxi i pro případné další studium.

Co od Vás očekáváme

Mimo středoškolských znalostí potřebných ke složení případné přijímací zkoušky (viz podmínky přijímacího řízení) neočekáváme žádné speciální znalosti či dovednosti. Není nutná ani maturita z geografie. Předpokládáme zájem a nadšení pro obor a ochotu pracovat v terénu.

Co se naučíte

Jako absolvent specializace budete:

  • se orientovat v terminologii a cílech environmentální geografie
  • chápat hlavní koncepty a přístupy v environmentální geografii
  • umět získávat a hodnotit prostorová data
  • umět vybrat vhodné metody pro zpracování konkrétních dat
  • ovládat pokročilejší nástroje, operace a funkce GIS
  • umět tvořit mapy• schopni analyzovat historická data vč. map
  • schopni naplánovat a realizovat projekty menšího rozsah

 

Uplatnění

Výhodou našich absolventů je schopnost komplexního pohledu na krajinu a znalost nejnovějších technologií. Možnosti uplatnění jsou ve všech oblastech, kde dochází ke zpracování geografických dat. Jedná se zejména o státní správu a samosprávu, soukromé firmy a další subjekty zabývající se: životním prostředím, územním a krajinným plánováním, zemědělstvím, lesnictvím, katastrem nemovitostí, mapováním, kartografií, správou a analýzou geografických dat a dalšími.Samozřejmostí je možnost pokračovat v magisterském stupni studia v zaměření geografie, kartografe, geoinformatika nebo příbuzném.

Přijímací řízení

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku.
 
Pedagogický poradce
pro veškeré další informace se obracejte na pedagogického poradce:
 
Radek Dušek
radek.dusek@osu.cz
597 092 304

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 9035