Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Bakalářské studium (Bc.) | FYZICKÁ GEOGRAFIE

FYZICKÁ GEOGRAFIE

Planeta Země je nádherné místo pro život a přestože disponuje neuvěřitelnými silami a energií, je ke svým obyvatelům velmi přívětivá. Pokud Vás zajímá, kde jsou tyto energie uloženy a jak se projevují, jste na správném místě. Při studiu specializace Fyzická geografie prozkoumáte procesy, které probíhají na zemi i pod zemí, ve vodě i ve vzduchu. Dozvíte se jak vznikly hory i nížiny, proč Beskydy vypadají jinak než Alpy, proč řeka teče právě tudy a jestli je svah stabilní nebo hrozí sesuv.

Netvrdíme, že to bude jednoduché – určitě se zašpiníte při kopání sondy, namočíte při měření průtoků, protáhnete svaly při mapování hor a řek a při tvorbě map prosedíte také hodně času u počítače, ale můžeme slíbit, že po ukončení studia se na Zemi bude dívat jinak. A nejen to – principy a metody, které se naučíte při studiu Země, můžete uplatnit i při průzkumu jiných planet – ale to už je Vaše budoucnost...

Jak je uvedeno v názvu studijního programu – Environmentální geografie – dáváme velký důraz na aplikaci získaných poznatků v ochraně životního prostředí, tzn. řešíme, co se může stát pokud člověk zasáhne do nějakého přírodního procesu, nebo naruší nějaký přirozeně vzniklý tvar. Na pracoviští jsou k dipozici nejmodernějsí mapovací technologie , např. drony s multispektráními kamerami, skener dna vodních útvarů, sonar pro měření průtoků, geodetické totální stanice a GNSS přijímače, geofyzikální přístroje (ERT, georadar, refrakční seismika), vrtná souprava. Máte k dispozici počítačové učebny se specializovaným softwarem pro geografické informační systémy (GIS), softwarem pro modelování terénu, povodní, eroze apod. Naučíte se pracovat i v laboratořích (dendrogeomorfologie, granulometrie a sedimentologie). Možná jste na střední nebo na základní škole zažili "výuku" zeměpisu, kdy Vás nutili vyjmenovávat hlavní města a přítoky Vltavy a přesto Vás něco přítáhlo na tuto stránku – možná jste pravý geograf a vnímáte jako my, že moderní geografie je o procesech a vazbách.

Je pravý čas vydat se na průzkum!

Co od Vás očekáváme
Očekávámne především odvahu učit se věci, které jste nikdy nedělali a trpělivost, protože učiva není málo. Neočekáváme encyklopedické znalosti zeměpisu (místopisu). Předpokládáme běžný přehled středoškolského učiva, představivost a umění myslet v dlouhodobém horizontu a v 3D prostoru.
 
Co se naučíte
Absolvent studia
- zvládá metody terénního mapování s využitím moderních technologií
- je komplexně vzdělán v problematice krajinné sféry, její struktury a fungování
- je schopen postihnout způsoby a dopady lidské činnosti na jednotlivé geosféry a také na krajinu jako systém
- ovládá metody analýz jednotlivých krajinných složek a dokáže pracovat s jejich prostorovou analýzou v rámci geoinformatických nástrojů – dokáže statisticky analyzovat vlastnosti/parametry dílčích složek krajiny
- zná zdroje environmentálně geografických dat a dokáže je vyhodnocovat - ovládá moderní metody sběru a analýzy fyzickogeografických dat
 
Kde se uplatníte
Absolventi bakalářských specializací se uplatní v orgánech státní správy a samosprávy, projekčních a plánovacích firmách, ve firmách zaměřujících se na sběr, zpracování a interpretaci krajinoekologických dat, neziskových nevládních organizacích. Mezi tyto zaměstnavatele patří odbory ŽP obcí a krajů, odbory některých ministertev (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), katastrální úřady, Agentura ochrany a přírody ČR, Česká inspekce životního prostředí, Lesy ČR atd. V soukromém sektoru se jedná například o firmy zabývající se projekční a poradenskou činností v oboru životního prostředí, zemědělství, lesnictví, dopravy, územního plánování, geotechnického monitoringu, aplikované geofyziky, kartografie či geoinformačních služeb. Mezi potencionální zaměstnavatele v soukromém sektoru patří například firmy Ekotoxa, Geotest, Envicons, Šindlar s.r.o, T-mapy, SHOcart a jiné. Absolventi se mohou uplatnit i v institucích zabývajících se servisem pro státní správu (Český hydrometeorologický ústav, resortní ústavy), nebo správci toků (Podniky povodí, Lesy ČR).
 
Přijímací řízení
Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku.
 
Pedagogický poradce
pro veškeré další informace se obracejte na pedagogického poradce RNDr. Martina Adamce, Ph.D.
 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 9488