Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Aktuality | Úspěch katedry v TA ČR

Úspěch katedry v TA ČR

Naše katedra ve spolupráci s firmou Ekotoxa a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka získala grant od Technologické agentury ČR. Tým ve složení doc. Hradecký, dr. Galia, dr. Miklín, dr. Ruman a dr. Škarpich v soutěži uspěl s projektem nazvaným "Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích." 

Hlavním cílem projektu je identifikace rizik vyplývající z predikovaných změn klimatu s dopady na krajinu a její funkce v modelovém území CHKO Beskydy. Na základě zjištěné citlivosti a zranitelnosti krajiny určení hlavních problémů a následné navržení variant vhodných adaptačních opatření a vhodných modelů hospodaření s cílem podpory hlavních funkcí krajiny a tím i vytváření podmínek pro existenci cenných stanovišť a druhů v podmínkách změněného klimatu. Výstupy projektu budou zobecněny a poskytnou odbornou podporu a podklady úřadům veřejné správy pro rozhodování a koncepční činnost při zajišťování účinné ochrany přírody ve velkoplošných zvláště chráněných územích zohledňující změny klimatu.

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 20. 10. 2016): 2611