Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Aktuality | Přírodní extrémy hrozí a budou hrozit stále …nová prestižní publikace vychází!

Přírodní extrémy hrozí a budou hrozit stále …nová prestižní publikace vychází!

Přírodní extrémy hrozí a budou hrozit stále …nová prestižní publikace vychází!

Extrémní stavy atmosféry mohou být spouštěčem celé řady rizikových geomorfologických procesů. V současné době takové extrémní situace zažívají Čechy, kde vydatné srážky způsobily rozsáhlé povodně a nestabilitu svahů. Být připraven na podobné události je velmi obtížné, avšak současná věda může v dané problematice pomoci nemalou měrou. Geomorfologové mají s dopadem podobných situací v krajině celou řadu zkušeností a mohou tak nabídnout řešení v oblasti eliminace škod při podobných extrémních situacích, které nás v budoucnu určitě čekají. Proč neustále opakovat stejné chyby? Z podobných situací se přeci můžeme poučit a zvýšit tak naši připravenost.

Ve vědeckém nakladatelství Springer právě vychází zajímavá monografie (editorem byl prof. Dénes Lóczy z University of Pécs), která shrnuje dopady extrémních srážek, které postihly oblast střední a východní Evropy v jarních a letních mesících roku 2010. Následné povodně nebyly jediným procesem, který vyvolal celou řadu problémů. Velmi silně byla postižena koryta vodních toků, a to jak boční, tak hloubkovou erozí. Vznikla celá řada nových sesuvů nebo byla aktivizována starší sesuvná území. V horských oblastech vznikla řada velmi rychlých a nebezpečných blokovo-bahenních proudů. Na zemědělské půdě došlo k akceleraci eroze půdy. Následně došlo k urychlené akumulaci sedimentů v nivách řek a v podhorských oblastech. Publikace přináší výsledky aktuálních geomorfologických výzkumů z Polska, Chorvatska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Makedonie, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Srbska a Bulharska.

Českou republiku zastupuje kapitola zpracovaná pracovníky katedry fyzické geografie a geoekologie PřF Ostravské univerzity (doc. Pánek, dr. Smolková, dr. Šilhán, doc. Hradecký), která charakterizuje geomorfologický efekt květnových srážek na území severní Moravy a Slezska, a to především z hlediska nestability svahů.

Bližší informace o publikaci najdete ZDE.

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 12. 6. 2013): 4081