Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Aktuality | Máme TAČR!

Máme TAČR!

Grant Technologické agentury ČR (TAČR) - Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování.

Tým řešitelů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity byl ve spolupráci s firmami DHI a.s. a VARS Brno a.s. úspěšný ve čtvrté veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášené dne 1. listopadu 2013.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory pro projekt „Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování.“ (TA04021123).  Členy řešitelského týmu za PřF OU jsou doc. Unucka, dr. Adamec, dr. Dušek, dr. Mulková a dr. Popelková.

Technologická agentura ČR podporuje špičkové inovativní projekty spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem. Podpořený projekt má za cíl vytvořit metodiku měření dna povrchových vodních útvarů a propojit toto měření s daty z laserového měření reliéfu v okolí vodních toků, čímž dojde zjednodušeně řečeno ke zpřesnění modelů proudění vody v tocích a jejich inundačních územích a tím ke zpřesnění výpočtu rozlivů toků v případě povodní (nebo pro jiné aplikace).

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 17. 6. 2014): 3562