Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

autor: Břežný Michal
18. 10. 2019
Přesun konzultačních hodin na středu 23.10.

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

Starší příspěvky...

Aktuality | Katedra získala ERDF projekt

Katedra získala ERDF projekt

Katedra získala ERDF projekt

Naše katedra získala díky spolufinancování Evropskou unií nemalé finance na nákup moderních technologií. Od příštího roku se můžete těšit například na dron, nové totální a vodoměrné stanice, novou seismickou aparaturu a georadar, vizualizační pomůcky tvorby reliéfu, nové softwary a metody zpracování obrazových dat a řadu dalších novinek.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002464
Řešitel: Ostravská univerzita
 
Finanční dotace:
 
Celková výše dotace: 15 853 206,41 Kč
Dotace poskytnutá EU: 14 184 447,84 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 668 758,57 Kč
Vlastní zdroje OU: 834 379,29 Kč
 
Termíny:
 
Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 20210
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 
Kontakty:
 
strategický garant projektu: Mgr. Tereza Aubrechtová
projektový manažer: Mgr. Tereza Aubrechtová
finanční manažer: Ing. Eliška Kulová, Ph.D.
 
Popis projektu:
 
Cílem projektu je nákup přístrojového a materiálového vybavení umožňující studentům nově akreditovaného studijního programu v rámci komplementárního projektu ESF a ostatním studentům Katedry fyzické geografie a geoekologie OU reflektovat potřeby trhu práce, zvýšit jejich konkurenceschopnost a tím také motivovanost. Studenti budou komplexně vzděláváni v celém procesu od sběru dat v terénu, přes jejich analýzu až po návrh konkrétních opatření při řešení problému definovaného odborníky z praxe.
 
Hlavní cíle projektu:
 
Cílem projektu je nákup moderního přístrojového a materiálového vybavení na Katedru fyzické geografie a geoekologie OU, které povede k výraznému zkvalitnění komplexního vzdělávání, zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a zvýšení zájmu o studovaný obor. V rámci projektu dojde k rozšíření přístrojového a materiálového vybavení katedry především o terénní přístroje sloužící k primárnímu sběru dat a to v oblastech Hydrologie, Geomorfologie, Digitálního průzkumu země a geografických informačních systémů, Geodézie a kartografie. Z pohledu potřeby trhu práce v Moravskoslezském kraji, v České republice, a také vzhledem k vývoji moderních technologií využívaných pro detekci environmentálních rizik, je celosvětovým trendem rozšiřování praktické výuky a motivace studentů k následnému studiu v navazujících magisterských oborech. Realizace projektu umožní Katedře fyzické geografie a geoekologie reflektovat tento trend a vytvořit podmínky pro akreditaci nového bakalářského a navazujícího magisterského programu Environmentální geografie v rámci komplementárního ESF projektu. Nové a moderní přístroje budou využívat i ostatní studenti bakalářských a navazujících magisterských programů Katedry fyzické geografie a geoekologie.
 
Aktivity projektu:
 
Aktivita č. 1 Řízení projektu
Aktivita č. 2 Infrastrukturní zajištění výuky
erdf.pdf pdf  
74 kB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 6. 11. 2017): 2487