Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Ruman Stanislav
17. 10. 2017
Zrušení konzultačních hodin 17.10.2017

autor: Galia Tomáš
11. 10. 2017
Nepřítomnost na katedře

autor: Tichavský Radek
24. 9. 2017
Nepřítomnost na katedře

autor: Miklín Jan
21. 9. 2017
Nepřítomnost na katedře

Starší příspěvky...

Výzkum | Kartografie a geoinformatika


Kartografie a geoinformatika

Kartografie a geoinformatika

Výzkumný směr se v rámci dílčích zaměření zabývá samostatnými problémy, ale zároveň je propojen s ostatními vědeckými směry na katedře.

 

Dílčí oblasti výzkumu a aplikací (s uvedením vybraných publikačních aktivit).

Analýza časoprostorových změn krajiny – multitemporální analýza obrazových dat, výzkum změn v krajině na základě dat DPZ a historických map, analýzy změn krajiny.

 • Miklín, J., Hradecký, J. (2015): Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in mapsJournal of Maps doi:10.1080/17445647.2015.1068714
 • Miklín, J., Čížek, L. (2014): Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, logging, and succession in a UNESCO Biosphere Reserve. Journal for Nature Conservation, vol. 22, Issue 1, p. 35-41.
 • Miklín, J., Smolková, V. (2011): Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA (Czech republic) in 1841-2006. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, No. 3, p. 15-28.
 • MULKOVÁ, M., POPELKOVÁ, R., POPELKA, P. Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere. 2012, roč. 31, sv. 1, s. 75-91.
 • MULKOVÁ, M., POPELKOVÁ, R., POPELKA, P. Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009, specializovaná mapa s odborným obsahem, měřítko 1 : 5 000, 2012
 • POPELKOVÁ, R., MULKOVÁ, M., POPELKA, P. The Effect of Mining on the Landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th Centuries. Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 37-49. ISBN 978-80-210-5799-9
 • POPELKOVÁ, R., MULKOVÁ, M. Landscape Changes Mapping: Central Part of Ostrava-Karvina Mining District, Czech Republic. Journal of Maps. 2011, s. 363-375
 • DUŠEK, R., POPELKOVÁ, R. Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity. AUC GEOGRAPHICA. 2012, roč. 47, s. 5-13

 

Využití nástrojů GIS v hydrologickém modelování – tvorba a analýzy DMT, schematizace povodí, hydrologické modelování, vizualizace záplavových oblastí, publikování prostorových dat na internetu.

 • ADAMEC, M. Vliv použitých výškových dat na výsledky srážkoodtokového modelování v povodí Lubiny. Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2171-9
 • ADAMEC, M., TRIZNA, M., ŘÍHOVÁ, V., UNUCKA, J., GERGEĽOVÁ, M. On 2D and 3D parameter derivation for rainfall- runoff models. Acta Montanistica Slovaca. 2012, roč. 2012, sv. 17, s. 204-208. 
 •  Unucka, J. et al. Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc červenec. Období 2002 - 2009. specializovaná mapa s odborným obsahem, 2012

 

Tvorba tematických map se zaměřením na atlasy malých území – analýza dat, vytváření koncepce map, návrhy a ověřování metod, tvorba map a atlasů.

 • ADAMEC, M., DUŠEK, R., HRADECKÝ, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí. Podrobná kategorizace. Specializovaná mapa s odborným obsahem, 2012
 • ADAMEC, M., DROZD, P. Papua Nová Guinea. Struktura populace dle pohlaví. Pohyb obyvatelstva dle jazykových skupin. Specializovaná mapa s odborným obsahem, 2012
 • MIKLÍN, J. Atlas of Pálava protected landscape area. Journal of Maps. 2012, sv. 8, s. 492-498
 • MIKLÍN, J., LENART. J. (2016): Visualisation of Volcanic Relief and Processes: the Nízký Jeseník Upland Educational Trail, Czech Republic. Journal of Maps. doi:10.1080/17445647.2015.1127859

 

Teoretická kartografie – řešena problematika kartografických zobrazení a metod vizualizace geografických dat.

 • DUŠEK, R., MIŘIJOVSKÝ, J. Vizualizace prostorových dat: chaos v dimenzích. Geografie Sborník České geografické společnosti. 2009, roč. 114, s. 169-178.
 • DUŠEK, R. Vliv prostorových efektů na vnímání hodnot kruhových diagramů. Kartografické listy. 2009, roč. 17, s. 64-71. ISSN 1336-5274.
 • DUŠEK, R. Izolinie – současný pohled na klasickou kartografickou metodu. Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 271-275. ISBN 978-80-7368-903-2

 

Monitoring geodetickými metodami – návrhy metod monitoringu, ověřování a realizace, podrobné mapování pro geografický výzkum, zpracování prostorových dat.

 • DUŠEK, R., SKOŘEPA, Z. Digitální nivelační přístroj DNA03 a přesnost určení nivelačních převýšení. Geodetický a kartografický obzor. 2010, roč. 56, s. 137-141. 
 • DUŠEK, R., SKOŘEPA, Z. Národní technická knihovna z pohledu superelipsy. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58, s. 45-50.
 • ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J., GALIA, T., DUŠEK, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 191-196. ISBN 978-80-89062-90-4

 

 

Týmové zabezpečení

RNDr. Renata Popelková, Ph.D.

RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

RNDr. Jan Miklín, Ph.D.

Ing. Radek Dušek, Ph.D.

RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

 

V současné době jsou na katedře řešeny následující grantové projekty:

TA04021123 Technologická agentura ČR (TAČR) - Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. (Řešitelé doc. Unucka, dr. Adamec, dr. Dušek, dr. Mulková a dr. Popelková.)

GAČR  P410/12/0487: Proces industrializace a změny krajiny v ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století (spoluřešitelé: dr. Monika Mulková, dr. Renata Popelková, doba řešení 2012-2014)

 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 19. 11. 2012): 5334