Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Ruman Stanislav
17. 10. 2017
Zrušení konzultačních hodin 17.10.2017

autor: Galia Tomáš
11. 10. 2017
Nepřítomnost na katedře

autor: Tichavský Radek
24. 9. 2017
Nepřítomnost na katedře

autor: Miklín Jan
21. 9. 2017
Nepřítomnost na katedře

Starší příspěvky...

Výzkum | Geomorfologie


Geomorfologie

Geomorfologie

Geomorfologie patří ke klíčovým směrům výzkumu na naší katedře. Má dlouhou tradici, která je spojena s působením našeho učitele a předchůdce doc. Ladislava Buzka, jenž patřil k propagátorům dynamické geomorfologie a problematiky eroze půdy v oblasti karpatského flyše.

V současné době se náš geomorfologický výzkum koncentruje do těchto dílčích oblastí:
- geomorfologický efekt svahových deformací, jejich mechanismus a chronologie ve flyši,
- kvartérní vývoj georeliéfu a krajiny,
- geomorfologický efekt povrchového zdvihu a neotektonika,
- elementarizace georeliéfu,
- fluviální geomorfologie a efekt antropogenních aktivit v korytovo-nivní morfologii,
- aplikace dendrogeomorfologie při výzkumu chronologie různých typů svahových deformací,
- aplikace geofyzikálních metod (zejména elektrické odporové tomografie) při výzkumu hlubokých svahových deformací.

Týmové zabezpečení:


doc. RNDr. Tomáš Pánek, PhD.*
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.*
doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.*
RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.*
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.*
RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.*
RNDr. Jan Lenart, Ph.D.*
Mgr. Radek Tichavský

Mgr. Michal Břežný (doktorand)
Mgr. Monika Chudaničová (doktorand)
Mgr. Libor Borák (doktorand)
Mgr. Michal Havaš (doktorand)*Členové geomorfologického týmu katedry jsou aktivními členy České asociace geomorfologů.

V současné době jsou na katedře řešeny následující grantové projekty:

GAČR P209/10/0309: Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí (hlavní řešitel: doc. Tomáš Pánek, doba řešení 2010-2013)

GAČR P209/12/0317: Pozdně kvartérní vývoj komplexních svahových deformací jižních svahů Krymských hor (hlavní řešitel: doc. Jan Hradecký, doba řešení 2012 - 2015)

GAČR:13-15123S (2013-2016): Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty) (hlavní řešitel: doc. Tomáš Pánek, doba řešení 2013-2016)
 

Aplikační výzkum: nabízíme možnosti využít naše znalosti v široké škále aplikovaného geomorfologického výzkumu. Pravidelně spolupracujeme na řešení praktických úkolů v oblasti ochrany a managementu krajiny, poskytuje výzkumné a kunzultační aktivity v oblasti fluviální geomorfologiesvahových procesů. Bližší informace o některých poskytovaných službách naleznete na konci této stránky.

 

Nabídka fluviálně-geomorfologických analýz pdf  
658 kB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 19. 11. 2012): 6781