Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Ruman Stanislav
17. 10. 2017
Zrušení konzultačních hodin 17.10.2017

autor: Galia Tomáš
11. 10. 2017
Nepřítomnost na katedře

autor: Tichavský Radek
24. 9. 2017
Nepřítomnost na katedře

autor: Miklín Jan
21. 9. 2017
Nepřítomnost na katedře

Starší příspěvky...

Výzkum | Geoekologie


Geoekologie

Geoekologie

Geoekologie představuje jádrovou syntetickou disciplínu fyzické geografie, která je také označována jako komplexní fyzická geografie. Někteří ji ztotožňují s krajinnou ekologií, popř. považují geoekologii za její součást. Objektem studia geoekologie je krajinná sféra.

Předmětem této vědy je:
- prostorová a časová diferenciace a organizace fyzicko-geografické sféry jako celku a fyzicko-geografických komplexů různé velikosti,
- vzájemné vztahy mezi dílčími fyzicko-geografickými sférami (topický aspekt), komplexními fyzicko-geografickými (geoekologickými) regiony (chorický aspekt) a jejich různými, v čase po sobě následujícími stavy (chronologický aspekt), fyzicko-geografické sféry jako celku, resp. fyzicko-geografických komplexů různé velikosti a
- zákonitosti, kterými se uvedené jevy řídí (Tremboš, Minár, Mičian, Hradecký 2011).

Geoekologický výzkum na KFG se zaměřuje na několik vybraných oblastí:

- role geoereliéfu a jeho parametrů při vzniku, vývoji a fungování geosystémů,
- význam svahových deformací při diferenciaci a vývoji krajinných systémů flyšových oblastí,
- geoekologické aspekty transformace fluviálních systémů,
- paleogeoekologie kvartéru,
- revitalizace hornické krajiny,
- krajinoekologické souvislosti krajinného a územního plánování,
- geobiocenologické a biogegrafické výzkumy krajiny,
- přírodní hrozby a jejich odezva v krajině,
- transformace krajiny a geotopů,
- geoekologické mapování.

Důležitým cílem je implementace dosažených výsledků do praktického managementu krajiny, významných krajinných prvků a, chráněných území.

Týmové zabezpečení:
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Mgr. Tereza Aubrechtová 
RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
RNDr. et Mgr. Matěj Horáček 
 

Vybrané publikace:

AUBRECHTOVÁ, T. Možnosti a úskalí krajinného plánování v rámci ČR. Sborník z konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2012 v Brně 2012. Brno, 2012. s. 105-110. [2012-02-08]. ISBN 978-80-210-6045-6
AUBRECHTOVÁ, T. Územně analytické podklady jako podklad pro krajinné plánování v České republice.. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012, zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava, 2012. [2012-04-25]. ISBN 978-80-223-3213
AUBRECHTOVÁ, T., VYBÍRALOVÁ, I. NEDOSTATKY VE ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCÍ NA PŘÍKLADU TĚŽEBNÍ KRAJINY KARVINSKA. Venkovská krajina 2012. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2012. s. 234-239. [2012]. ISBN 978-80-244-3098-0
HORÁČEK, M., HOLUŠA, O., SAMEC, P. Průběh hranice Polonské a Západokarpatské biogeografické podprovincie na území České republiky. Acta Musei Beskidensis. 2011, roč. 3, s. 17-30.
HRADECKÝ, J., PÁNEK, T. Geoecological Effects of Mass-movements on Habitats - the Case Studies from the Western Carpathians (Czech Republic). Proceedings of The First World Landslide Forum. Tokyo, Japan: International Consortium on Landslides, 2008. s. 277-280. [2008-11-18].
HRADECKÝ, J., PÁNEK, T., ŠVARC, J. Geoecological Imprints Of Mass Movements On Habitats - Case Studies From The Czech Part Of The Western Carpathians (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. 2008, roč. 16, s. 25-35. ISSN 1210-8812.
MIKLÍN, J., HRADECKÝ, J. (2015): Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps. Journal of Maps, doi:10.1080/17445647.2015.1068714
MIKLÍN, J., ČÍŽEK, L. (2014): Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, logging, and succession in a UNESCO Biosphere Reserve. Journal for Nature Conservation, vol. 22, Issue 1, p. 35-41..
MIKLÍN, J. Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje - mizející ohnizko biodiverzity. Geografický výzkum v České republice. Brno: Tribun EU, 2012. s. 126-140. [2011-09-16]. ISBN 978-80-263-0246-9
MIKLÍN, J., SMOLKOVÁ, V. Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA (Czech Republic) in 1841 - 2006. Moravian Geographical Reports. 2011, roč. 19, s. 15-28.
MIKLÍN, J., HRADECKÝ, J. (2015): Confluence of Morava and Dyje rivers - century of landscape changes on maps. Journal of Maps.
MINÁR, J. Analýza georeliéfu ako podklad geoekologickej regionalizácie. Geografické štúdie. Banská Bystrica: Metodické centrum, Univerzita Mateja Bela, 1997. s. 38-40. ISBN 80-8041-138-7
MINÁR, J. Detailed geoecological mapping - some aspects. Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, Suppl. 2/I. Bratislava: PRIF UK, 1999. s. 111-119. ISBN 80-223-1504-4
MINÁR, J. Detailed physical-geographical (geoecological) research and mapping in the landscape ecology. Ekológia. 2003, s. 141-149.
MINÁR, J., EVANS, I. S. Elementary forms for land surface segmentation: The theoretical basis of terrain analysis and geomorphological mapping. GEOMORPHOLOGY. 2008, sv. 95, s. 236-259. ISSN 0169-555X.
MINÁR, J., TREMBOŠ, P. Analýza georeliéfu ako podklad pre komplexný krajinnoekologický výskum (modelové územie "Rudno"). Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Bratislava: UK, 1994. s. 35-50. ISBN 80-223-1208-8
PÁNEK, T., SMOLKOVÁ, V., HRADECKÝ, J., SEDLÁČEK, J., ZERNITSKAYA, V., KADLEC, J., PAZDUR, A., ŘEHÁNEK, T. Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic). HOLOCENE. 2013, roč. 23, sv. 2, s. 218-229.
SAMEC, P., RYCHTECKÁ, P., HORÁČEK, M., TUREK, K., VLČKOVÁ, V. Geoinformační model rizikových růstových podmínek pro smrkové porosty v Podbeskydském a Beskydském bioregionu (Česká republika). Acta Musei Beskidensis. 2012, roč. 2012, sv. 4, s. 1-22.
ŠKARPICH, V., HRADECKÝ, J., DUŠEK, R. Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts: case study of the Morávka River (Czech Republic). CATENA (in review)

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 19. 11. 2012): 7500