Universitas Ostraviensis

Zapnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Popelková Renata
9. 4. 2018
Témata BP na akademický rok 2018/2019

autor: Galia Tomáš
27. 3. 2018
Zrušení konzultačních hodin 9.4. 2018

autor: Kapustová Veronika
5. 3. 2018
Zrušení konzultačních hodin a výuky V. Kapustové 12.-16.3.2018

autor: Velešík Marian
20. 2. 2018
Zrušení konzultačních hodin 21.2.2018

Starší příspěvky...

Katedra | Personální složení | RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
Václav Škarpich
RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, vodní hospodářství, hydrologie
e-mail:vaclav.skarpich@osu.cz
konzultační hodiny:ve zkouškovém období jen po předchozí domluvě emailem
kancelář:L210

 

 

 

.ccc

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
 
1. Fluviálně geomorfologické mapování v povodí vodního toku Kychová (Javorníky)
2. Fluviálně geomorfologické mapování v povodí vodního toku Pulčínský potok (Javorníky)
 • rešerše problematiky,
 • terénní výzkum a sběr dat,
 • fluviálně geomorfologické mapování akumulačních a erozních forem, říčního dřeva a antropogenního impaktu v korytě vodního toku a přilehlé říční nivě,
 • hodnocení hydromorfologického stavu koryta a říční nivy,
 • vyhodnocení výsledků fluviálně-geomorfologického mapování v souvislosti se stavem koryta a říční nivy.
 
3. Makrogranulometrická analýza korytových sedimentů vodního toku Lušová (Vsetínské vrchy)
4. Makrogranulometrická analýzy korytových sedimentů vodního toku Provazný potok (Javorníky)
 • terénní výzkum a sběr dat,
 • makrogranulometrická analýza dnových sedimentů v podélném průběhu vodního toku náhodným odběrem klastů,
 • mapování potenciálních zdrojnic (nátrže, skalní podloží),
 • interpretace výsledků makrogranulometrické analýzy v závislosti na lokální geometrii koryta a zdrojnicích.
 
5. Morfologické a granulometrické parametry soutokových úseků vodních toků: příkladová studie na štěrkonosných řekách Vsetínské a Rožnovské Bečvy,
6. Morfologické a granulometrické parametry soutokových úseků vodních toků: příkladová studie na štěrkonosných řekách Bečvy a Juhyně
 • rešerše existující literatury vztahující se k problematice soutokové hydrodynamické zóny (SHZ),
 • podrobné zaměření příčných profilů koryt soutokové hydrodynamické zóny,
 • analýza granulometrických poměrů štěrkových akumulací,
 • analýza transportních poměrů pomocí BAGS (extenze MS Excel),
 • syntéza získaných poznatků s diskuze s prováděnými výzkumy vztahující se k dané problematice.
 
7. Inventarizace příčných staveb v korytě Vsetínské Bečvy
8. Inventarizace příčných staveb v korytě Rožnovské Bečvy
 • historická analýza výskytu příčných staveb v korytě,
 • inventarizační průzkum současného výskytu příčných staveb v korytě,
 • tvorba přehledové mapy příčných staveb nacházejících se v korytě,
 • tvorba databáze.
 
9. Podélná variabilita hydromorfologické kvality vodního toku Porubka
 • rešerše existující literatury vztahující se k problematice hodnocení hydromorfologického stavu koryta a říční nivy,
 • fluviálně-geomorfologické mapování vodního toku a říční nivy Porubky,
 • hodnocení hydromorfologického stavu koryta a říční nivy Porubky,
 • vyhodnocení výsledků fluviálně-geomorfologického mapování v souvislosti s aktuálním stavem koryta a říční nivy.
 
10. Časoprostorová analýza úseku řeky Opavy v ř. km 0,0 až 34,0
 • rešerše existující literatury vztahující se k problematice erozně-akumulačních procesů meandrujících koryt vodních toků,
 • historická analýza antropogenního impaktu na koryto řeky Opavy,
 • analýza půdorysných změn koryta řeky Opavy v zájmovém úseku,
 • vyhodnocení výsledků.
 
11. Vlastní téma z oblasti fluviální geomorfologie, vodního hospodářství nebo hydrologie

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 17. 11. 2012): 16569