Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Tichavský Radek
10. 12. 2018
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin 11.12.

autor: Lenart Jan
10. 12. 2018
KH odpadají

autor: Tichavský Radek
31. 10. 2018
Zrušení výuky GLOBZ 1.11.

autor: Škarpich Václav
31. 10. 2018
Zrušení výuky a konzultačních hodin v úterý 6.11.2018

Starší příspěvky...

Katedra | Personální složení | RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
Václav Škarpich
RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, vodní hospodářství, hydrologie
e-mail:vaclav.skarpich@osu.cz
konzultační hodiny:každé úterý od 10:00 do 11:00
kancelář:L210

31. 10. 2018
Zrušení výuky a konzultačních hodin v úterý 6.11.2018

Vážení kolegové a studenti,
protože budu příští týden na služební cestě na exkurzi se studenty v Rakousku, odpadá přednáška i cvičení KFG/VHOOV - Vodní hospodářství a ochrana vod v úterý 6.11.2018 od 15:50 do 17:25, resp. od 17:30 do 19:05.
Také jsou zrušeny konzultační hodiny v úterý 6.11.2018 od 10:00 do 11:00. V případě nutnosti jsem k dispozici na emailu vaclav.skarpich@osu.cz.
Děkuji za pochopení
Václav Škarpich

4. 10. 2018
Zrušení výuky v týdnu 8.-12.10.2018

Vážení kolegové a studenti,
z důvodu výzkumu v oblasti NP České Švýcarsko je v týdnu 8.-12.10.2018 zrušená veškerá má výuka. Jmenovitě se jedná o semináře VHOOV - Vodní hospodářství a ochrana vod dne 9.10.2018 od 15:50 do 19:05 a dále o seminář HYDME - Hydrometrie dne 11.10.2018 od 9:10 do 10:45. Také jsou zrušeny konzultační hodiny v úterý 9.10.2018 od 10:00 do 11:00. V případě nutnosti jsem k dispozici na emailu vaclav.skarpich@osu.cz.
Děkuji za pochopení
Václav Škarpich

17. 9. 2018
Zrušení výuky v týdnu 24.-28.9.2018

Vážení kolegové,
z důvodu zahraniční pracovní cesty je v týdnu 24.-28.9.2018 zrušená veškerá má výuka. Jmenovitě se jedná o semináře VHOOV - Vodní hospodářství a ochrana vod dne 25.9.2018 od 15:50 do 19:05 a dále o seminář HYDME - Hydrometrie dne 27.9.2018 od 9:10 do 10:45. Také jsou zrušeny konzultační hodiny v úterý 25.9.2018 od 10:00 do 11:00. V případě nutnosti jsem k dispozici na emailu vaclav.skarpich@osu.cz.
Děkuji za pochopení
Václav Škarpich

 

 

 

.ccc

 

NABÍDKA TÉMAT DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

 

1. Geomorfologická analýza NPR Stará a Nová řeka (CHKO Třeboňsko)

Náplň práce: rešerše existujících podkladů a literatury o území, terénní mapování a fotodokumentace, zpracování mapy v ArcGIS, popř. CorelDraw); jedná se o území v jižních Čechách, které je součástí CHKO Třeboňsko, je zde potřeba zmapovat zbývajících částí území, částečné mapování již bylo realizováno v rámci předchozí obhájené bakalářské práce; práce je realizována v rámci spolupráce s CHKO Třeboňsko, speciální aplikované téma diplomové práce.

 • rešerše existujících podkladů o území,
 • fluviálně geomorfologické mapování v NPR Stará a Nová řeka,
 • podrobná fotodokumentace morfologie reliéfu v NPR Stará a Nová řeka,
 • zhodnocení geomorfologických procesů probíhajících v NPR Stará a Nová řeka.

 

2. Fluviálně geomorfologická analýza vybraného vodního toku v oblasti Vsetínských vrchů a Javorníků

Náplň práce: stručná rešerše problematiky, terénní mapování a měření granulometrických parametrů dnových sedimentů, parametrů koryta – šířka, sklon, hloubka stavu plného koryta, zpracování a analýza dat, tvorba mapy v ArcGIS, popř. CorelDraw, tvorba podélných profilů, analýza geologických map, zpracování výsledků granulometrické analýzy.

 • rešerše existující literatury vztahující se k problematice vysokogradientových toků,
 • účelové fluviálně geomorfologické mapování,
 • analýza granulometrických poměrů korytových forem,
 • analýza podélného profilu koryta,
 • vyhodnocení erozně akumulačních procesů v korytě.

 

3. Analýza vodohospodářských úprav a vývoj koryta Vsetínské Bečvy

Náplň práce: analýza existujících podkladů (staré mapy, ortofota, atp.) v souvislosti s půdorysnými změnami Vsetínské Bečvy (např. v prostředí ArcGIS), rešerše vodohospodářských úprav na řece Bečvě.

 • rešerše existující literatury vztahující se k problematice erozně-akumulačních procesů koryt vodních toků,
 • historická analýza antropogenního impaktu na koryto řeky,
 • analýza půdorysných změn koryta řeky od 19. století do současnosti,
 • podrobná fotodokumentace,
 • syntéza získaných poznatků a diskuze s prováděnými výzkumy vztahující se k dané problematice.

 

4. Morfologické a granulometrické parametry soutokových úseků vodních toků: příkladová studie na štěrkonosných řekách Vsetínské a Rožnovské Bečvy,

5. Morfologické a granulometrické parametry soutokových úseků vodních toků: příkladová studie na štěrkonosných řekách Bečvy a Juhyně

Náplň práce: stručná rešerše problematiky, terénní průzkum a měření granulometrických parametrů dnových sedimentů, geometrie koryt, zpracování a analýza dat.

 • rešerše existující literatury vztahující se k problematice soutokové hydrodynamické zóny (SHZ),
 • podrobné zaměření příčných profilů koryt soutokové hydrodynamické zóny,
 • analýza granulometrických poměrů štěrkových akumulací,
 • analýza transportních poměrů pomocí BAGS (extenze MS Excel),
 • syntéza získaných poznatků s diskuze s prováděnými výzkumy vztahující se k dané problematice.

 

6. Podélná variabilita hydromorfologické kvality vodního toku Porubka

Náplň práce: rešerše problematiky, terénní výzkum, fluviálně-geomorfologické mapování vodního toku a říční nivy, hodnocení reálného hydromorfologického stavu koryta a říční nivy, analýza a vymezení vhodných území s potenciálem k revitalizaci.

 • rešerše existující literatury vztahující se k problematice hodnocení hydromorfologického stavu koryta a říční nivy,
 • fluviálně-geomorfologické mapování vodního toku a říční nivy,
 • hodnocení hydromorfologického stavu koryta a říční nivy,
 • vyhodnocení výsledků fluviálně-geomorfologického mapování v souvislosti s aktuálním stavem koryta a říční nivy,
 • analýza a vymezení vhodných území s potenciálem k revitalizaci.

 

7. Časoprostorová analýza úseku řeky Opavy v ř. km 0,0 až 34,0

Náplň práce: analýza existujících podkladů (staré mapy, ortofota, atp.) v souvislosti s půdorysnými změnami koryta (např. v prostředí ArcGIS), rešerše vodohospodářských úprav na řece Opavě, pořízení podrobné fotodokumentace.

 • rešerše existující literatury vztahující se k problematice erozně-akumulačních procesů meandrujících koryt vodních toků,
 • historická analýza antropogenního impaktu na koryto řeky Opavy,
 • analýza půdorysných změn koryta řeky Opavy od 19. století do současnosti,
 • podrobná fotodokumentace,
 • vyhodnocení výsledků.

 

8. Po dohodě vlastní téma z oblasti fluviální geomorfologie, vodního hospodářství nebo hydrologie.

 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 17. 11. 2012): 17606