Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Břežný Michal
17. 11. 2019
Nepřítomnost na katedře 18. 11.

autor: Galia Tomáš
6. 11. 2019
Zrušení konzultačních hodin 11.11.

autor: Škarpich Václav
23. 10. 2019
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
21. 10. 2019
Zrušení konzultačních hodin 22.10.2019

Starší příspěvky...

Katedra | Personální složení | RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Tomáš Galia
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, modelování transportu sedimentů, hydrologie
e-mail:tomas.galia@osu.cz
konzultační hodiny:ZS zkouškové období: po předchozí dohodě mailem
kancelář:L221

6. 11. 2019
Zrušení konzultačních hodin 11.11.

Vzhledem ke služební cestě ruším konzultační hodiny v pondělí 11.11. - v případě dotazů se na mě obracejte mailem.

RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.

 

Témata diplomových prací 2019/2020

1. Využití metodiky structure-from-motion ve výzkumu morfodynamiky bystřinných koryt (vhodné pro FG, MEG) 

- vhodné pro počítačově gramotné studenty (nejedná se o programování, ale bude nutné si nastudovat ovládání specializovaného software)

- výběr 2-3 vhodných lokalit (břehové nátrže, akumulace sedimentů, retenční prostory přehrážek, ústí strže...), na kterých se provede podrobné SfM snímkování ještě na podzim 2019 a snímkování se následně zopakuje příští rok

- tvorba digitálního modelu terénu - zhodnocení morfodynamiky řešených forem a vhodnosti aplikace SfM pro tyto formy

 

2. Komplexicita morfologií horských toků (vhodné pro FG, OTK)

- heterogenita prostředí (komplexicita) je často odrazovým můstkem pro přítomnost vysoké biodiverzity - úkolem je zhodnotit celkovou komplexicitu několika různých morfologických typů koryta ve vybraném horském povodí (možno navrhnout vlastní povodí)

- komplexicita se skládá z jednotlivých dimenzí (např. heterogenita podélného a příčných profilů, heterogenita korytových sedimentů, říčního dřeva, rychlostí proudění...)

- jedná se především o práci v terénu (např. geodetických zaměřování podélného a příčných profilů, měření sedimentů a říčního dřeva - bude upřesněno po dohodě) v několika (cca 6-8) krátkých úsecích (cca 30-50 m) 

- možno doplnit o hodnocení biotické složky (vegetace, vodní bezobratlí atp.) 

- terénní data následně budou statisticky zpracována a vyhodnocena 

 

3. Aplikace 2D modelu pro predikci morfodynamiky vybraného úseku vodního toku (vhodné pro FG, MEG)

- např. pro hrazený úsek bystřiny, soutok dvou štěrkonosných toků, morfologicky aktivní úsek horského toku...

- práce zahrnuje geodetické zaměření vybrané lokality a následnou tvorbu DMT

- sestavení a hrubá kalibrace 2D modelu (dle preference studenta - např. Iber, sada Iric, HEC-RAS 5) na současné podmínky

- následuje modelování morfodynamiky na základě různých scénářů (např. povodňový průtok s nižším a vyšším množstvím unášených sedimentů apod.)

- výsledkem bude predikce budoucího vývoje lokality a také znodnocení vhodnosti použitého modelu

- konkrétní lokalita bude upřesněna dle domluvy (možno navrhnout vlastní lokalitu)

 

4. Geomorfologická a ekologická role říčního dřeva v renaturalizovaném úseku štěrkonosné řeky (vhodné pro OTK) -

předpokládaná lokalita: cca 1 km dlouhý úsek Bečvy u Černotína (49.53344N, 17.79481E; je však možno navrhnout vlastní lokalitu)

- mapování a kvantifikace říčního dřeva z dostupných leteckých snímků (ideálně v prostředí GIS)

- terénní výzkum - měření rozměrů jednotlivých kusů říčního dřeva a vybraných parametrů (např. stabilizace, stupeň rozkladu, orientace, druh stromu, případná geomorfologická a biologická funkce)

- hlavním výsledkem bude zhodnocení časoprostorového rozložení říčního dřeva v daném úseku a zhodnocení jeho současného významu v lokalitě z hlediska heterogenity prostředí a geomorfologických procesů/forem

 

5. Vlastní téma po dohodě

 
 
HYDRX - obsah přednášek pdf HYDRX - obsah přednášek  
596 kB
HYDRQ - skripta zip Skripta ke stažení: Hydrologie-cvičení  
3.53 MB
MERTS - okruhy ke zkoušce pdf MERTS - okruhy ke zkoušce  
233 kB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 27. 9. 2012): 21278