Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Popelková Renata
9. 4. 2018
Témata BP na akademický rok 2018/2019

autor: Škarpich Václav
3. 4. 2018
Zrušení konzultačních hodin 4. 4. 2018

autor: Škarpich Václav
28. 3. 2018
Zrušení výuky MEKLX, MEKLY, MEKLQ ve dnech 4.-5.4.2018

autor: Galia Tomáš
27. 3. 2018
Zrušení konzultačních hodin 9.4. 2018

Starší příspěvky...

Nástěnka

9. 4. 2018 | Témata BP na akademický rok 2018/2019
autor: Popelková Renata
· Tvorba krabicového 3D modelu budov města Opavy v ArcGIS
· Sledování vývoje krajiny katastrálního území Bernartice (okres Jeseník) od poloviny 19. století
· Zaniklá obec Hraničky (katastrální území Skorošice, okres Jeseník) a vývoj krajiny v zájmovém území od poloviny 19. století
· Mapování aktuálního stavu vybraného majetku města Opavy (např. MHD, komunikace, zeleň) a zpracování dat pro GIS
· Historické mapy města Opava
· Sledování vývoje krajiny katastrálního území Ondřejovice (okres Jeseník) od poloviny 19. století
· Sledování vývoje krajiny katastrálního území Rejvíz (okres Jeseník) od poloviny 19. století
· Mapování aktuálního stavu městského hřbitova v Opavě a zpracování dat pro GIS
· Návrh struktury a vizualizace digitální mapy Opavy
· Vlastní téma týkající se krajiny (rostlin, živočichů) s využitím geoinformačních technologií (např. GIS, DPZ, DMR, GNSS)
3. 4. 2018 | Zrušení konzultačních hodin 4. 4. 2018
autor: Škarpich Václav
Z důvodu zahraniční stáže na University of Barcelona jsem nucen zrušit dne 4. 4. 2018 konzultační hodiny. Na náhradním termínu se můžeme domluvit přes email.

Děkuji za pochopení,
Václav Škarpich
28. 3. 2018 | Zrušení výuky MEKLX, MEKLY, MEKLQ ve dnech 4.-5.4.2018
autor: Škarpich Václav
Z důvodu zahraniční stáže vyučujícího na University of Barcelona je zrušena ve dnech 4.-5.4.2018 výuka předmětů:
MEKLX - Meteorologie a klimatologie A (středa 4.4.2018),
MEKLY - Meteorologie a klimatologie B (středa 4.4.2018),
MEKLQ - Meteorologie a klimatologie - cvičení A (čtvrtek 5.4.2018).

Děkuji za pochopení,
Václav Škarpich
27. 3. 2018 | Zrušení konzultačních hodin 9.4. 2018
autor: Galia Tomáš
Z důvodu služební cesty do zahraničí neproběhnou v pondělí 9.4. mé konzultační hodiny - na náhradním termínu se můžeme domluvit přes mail.
5. 3. 2018 | Zrušení konzultačních hodin a výuky V. Kapustové 12.-16.3.2018
autor: Kapustová Veronika
Z důvodu mé nepřítomnosti na katedře ruším konzultační hodiny a výuku ve dnech 12.3. - 16.3. 2018. V případě nutnosti budu na emailu.
V. Kapustová
20. 2. 2018 | Zrušení konzultačních hodin 21.2.2018
autor: Velešík Marian
Z důvodu nepřítomnosti na katedře dodpoledne 21.2. ruším své konzultační hodiny. Děkuji za pochopení.
24. 11. 2017 | Zrušení konzultačních hodin 28.11.2017
autor: Tichavský Radek
Z důvodu služební cesty do zahraničí od 26.11. do 2.12. ruším své konzultační hodiny. Děkuji za pochopení.
21. 11. 2017 | Zrušení konzultačních hodin 21.11.2017
autor: Ruman Stanislav
6. 11. 2017 | Nepřítomnost na katedře
autor: Miklín Jan
8. a 9. listopadu nebudu z důvodu služební cesty (konference) na katedře. Výuka odpadá, bude nahrazena dle dohody.
23. 10. 2017 | Zrušení konzultačních hodin 24.10.2017
autor: Tichavský Radek
Z důvodu terénní akce ruším dne 24.10. své konzultační hodiny. Děkuji za pochopení.
17. 10. 2017 | Zrušení konzultačních hodin 17.10.2017
autor: Ruman Stanislav
Z důvodu terénních prací se ruší konzultační hodiny v úterý 17.10.
24. 9. 2017 | Nepřítomnost na katedře
autor: Tichavský Radek
Z důvodu pracovní cesty do zahraničí nebudu přítomen na katedře od 23.9. do 30.9. Zároveň ruším v tento týden konzultační hodiny. Děkuji za pochopení.
6. 4. 2017 | Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2017
autor: Břežný Michal
Dne 10. 4. 2017 nebudou konzultační hodiny.
12. 2. 2017 | Zrušení konzultačních hodin 13.2.2017
autor: Kapustová Veronika
Ze zdravotních důvodů ruším bez náhrady konzultační hodiny dne 13. 2. 2017.
10. 1. 2017 | Zrušení konzultačních hodin 11.1.2016
autor: Tlapáková Lenka
Dne 11.1. se ruší konzultační hodiny. Náhrada je možná po předchozí domluvě e-mailem.
6. 12. 2016 | Zrušení KH
autor:

Omlouvám se, ale z neočekávaných osobních důvodů dnes musím zrušit své KH. Náhrada možná příští týden ve stejné době nebo po domluvě emailem.
5. 12. 2016 | Zrušení konzultačních hodin
autor: Ruman Stanislav
Z důvody pracovní cesty se ruší konzultační hodiny 6. a 13.12.2016.
Konzultace je možná přes email, případně od 14.12.2016.
30. 11. 2016 | zrušení konzultačních hodin 1. 12. 2016
autor: Velešík Marian
Dne 1. 12. se ruší konzultační hodiny z důvodu nepřítomnosti na katedře. Jiný termín možno domluvit přes email.
28. 11. 2016 | Zrušení konzultačních hodin 29. 11. 2016
autor: Krpec Petr
Z důvodu nepřítomnosti na katedře ruším dne 29. 11. své konzultační hodiny. Náhrada možná po domluvě kdykoliv jindy.
21. 11. 2016 | Přesun konzultačních hodin
autor: Břežný Michal
V úterý 22. 11. budou konzultační hodiny od 13:00 - 14:00. Děkuji za pochopení.
7. 11. 2016 | Zrušení konzultačních hodin
autor: Břežný Michal
Dne 8.11. nebudou konzultační hodiny z důvodu návštěvy lékaře. Náhradní termín možný po domluvě mailem.
17. 10. 2016 | Zrušení konzultačních hodin 18. 10. 2016
autor: Krpec Petr
Kvůli nepřítomnosti na katedře (práce v terénu) ruším v úterý 18. 10. 2016 svoje konzultační hodiny. Náhrada možná po domluvě kdykoliv jindy.

Petr Krpec
4. 10. 2016 | Zrušení konzultačních hodin 6.10. 2016
autor: Velešík Marian
Případná náhrada stejný den(6.10. 2016) po domluvě emailem.
1. 9. 2016 | Témata bakalářských a diplomových prací
autor: Ruman Stanislav
Témata BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

1. Možnosti využití vodoměrných stanic v správě měst a obcí v České republice pro potřeby hydrologického modelování. (i pro vícero studentů)
• Výběr vodoměrných stanic, v správě měst a obcích na základě seznamu stanic lokálního varovního systému
• Spolupráce s představiteli vybraných měst a obcí za účelem získaní historických dat.
• Hydrometrování pro účely sestrojení měrné křivky průtoků

2. Možnosti doplnění chybějících hodnot vybrané proměnné v časové řadě pro meteorologickou stanici na budově PřF. (i pro vícero studentů)
• Rešeršní část pro možnosti doplnění chybějících hodnot v časových řadách
• Výběr konkrétní proměnné (teplota, srážky, vítr)
• Porovnání časové řady s okolitými stanicemi

3. Volně dostupná data pro hydrologické modelování
• Rešeršní část zaměřená na typy dat používaných v hydrologickém modelování
• Vyhledání volně dostupných zdrojů dat různých měřítek
• Tvorba jednoduché databáze s informacemi o datech

4. Dostupnost dat pro hydraulické modelování pro vybrané řeky Moravskoslezského kraje (i pro vícero studentů)
• Rešeršní část zaměřená na druhy a dat a jejich přesnost v hydraulických modelech.
• Průzkum archivních materiálů ve vybraných archivech (Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Krnov, Prostějov, Přerov, Šumperk) využitelných pro hydraulické modelování.
• Tvorba jednoduché databáze zaměřená na získané archivní i současné data pro vybrané řeky.

5. Vlastní téma z oblasti hydrologieTémata DIPLOMOVÝCH PRACÍ


1.Návrh revitalizace koryta vybraného vodního toku pomocí hydraulického modelu
- Výběr vodního toku
- Geodetické zaměření koryta
- Výstavba, Kalibrace a validace hydraulického modelu
- Návrh a simulace scénářů revitalizace

2. Tvorba map povodňového ohrožení a rizika dle metodiky vybrané členské země EU
- Výběr členské země EU (kromě ČR, SR a Polska)
- Získání a překlad metodiky do češtiny
- Aplikace metodiky na vybrané území
- Tvorba map povodňového ohrožení a rizika

3. Hodnocení povodňového rizika ve vybrané obci s potenciálem výskytu přívalových srážek
- Analýza dostupných dat
- Komunikace s představiteli obce, terénní výzkum
- Použití hydrologického modelu
- Aplikace matice rizika
- Tvorba mapových výstupů

4. Hodnocení vlivu změny morfologie koryta na povodňové riziko
- Výběr a geodetické zaměření koryta vodního toku
- Tvorba morfologie koryta dle historických map
- Tvorba hydraulického modelu - kalibrace a validace
- Simulovaní scénářů v současném a historickém korytu

5. Možnosti doplnění chybějících hodnot vybrané proměnné v časové řadě pro meteorologickou stanici (i pro vícero studentů)
- Rešeršní část pro možnosti doplnění chybějících hodnot v časových řadách
- Výběr konkrétní proměnné (teplota, srážky, vítr)
- Aplikace vybraného SW pro účely doplnění chybějících hodnot
- Porovnání časové řady s okolitými stanicemi

6. Vlastní téma z oblasti hydrologie

9. 5. 2016 | Závěrečné práce - POJĎTE DO TOHO S NÁMI!!!
autor: Aubrechtová Tereza
Na mých stránkách naleznete aktualizovaný seznam bakalářských a diplomových prací, které mají zamířeno na Ostravu. Pokud Vám současný stav a osud Ostravy není lhostejný, pomožte k jejímu rozvoji přispět i vlastní závěrečnou prací. Kvalitně zpracované práce budou odevzdány příslušným úřadům jako podklad pro další rozhodování.
25. 4. 2016 | Zrušení konzultačních hodin
autor: Krpec Petr
Z důvodu nepřítomnosti na katedře kvůli práci v terénu ruším dne 26. 4. své konzultační hodiny.
10. 4. 2016 | Zrušení KH
autor: Velešík Marian
Dne 11. 4. 2016 se ruší mé konzultační hodiny. Případná náhrada po domluvě přes email.
21. 3. 2016 | Aktualizována témata BP a DP
autor: Lenart Jan
Aktualizoval jsem témata závěrečných prací, která naleznete v příslušné záložce. Jan Lenart
12. 2. 2016 | Zrušení konzultačních hodin 15. 2. 2016
autor: Kapustová Veronika
Z důvodu návštěvy lékaře ruším konzultační hodiny v pondělí 15. 2. 2016. Pokud potřebujete něco řešit, napište mi email.
VK
1. 12. 2015 | 30. 11. 2015 - přesun konzultačních hodin
autor: Kapustová Veronika
Změna! Náhrada pondělních konzultačních hodin proběhne ve středu 2. 12. 2015 (13:00 - 15:00).

V. Kapustová
12 / > / >> /

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB