Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

autor: Ruman Stanislav
1. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
10. 12. 2018
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin 11.12.

autor: Lenart Jan
10. 12. 2018
KH odpadají

Starší příspěvky...

Václav Škarpich
RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, vodní hospodářství, hydrologie
e-mail:vaclav.skarpich@osu.cz
konzultační hodiny:v LS 2018/2019 každou středu od 15:00 do 16:00
kancelář:L210
 
NAROZEN:
 • 1983 ve Valašském Meziříčí.
 
VZDĚLÁNÍ:
 • RNDr. - Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (rok ukončení rigorózního řízení 2013),
 • Ph.D. - Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (2008 - 2012) - téma dizertační práce: "Diskonektivita beskydských toků v kontextu akcelerace hloubkové eroze" (link) (školitel doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.),
 • Mgr. - Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (2006 - 2008) - téma diplomové práce: "Atlas životního prostředí v Ostravě - část Staré ekologické zátěže" (link),
 • Bc. - Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (2003 - 2006) - téma bakalářské práce: "Atlas životního prostředí v Ostravě - část Staré ekologické zátěže",
 • Masarykovo Gymnázium Vsetín (1998 - 2002).
 
ZAMĚSTNÁNÍ A PRAXE:
 • 09/2013 až dosud zaměstnán na KFGG PřF OU jako odborný asistent s vědeckou hodností pro hydrologii a meteorologii a její aplikace v oblasti vodohospodářského managementu a fluviální geomorfologie,
 • 11/2012 až 08/2013 zaměstnán na KFGG PřF OU jako vědecký pracovník na vysoké škole.
 
AKADEMICKÉ FUNKCE A ČLENSTVÍ V ORGÁNECH:
 • 11/2015 až dosud - člen fakultní komise studentské grantové soutěže OU,
 • 03/2015 až dosud - člen Akademického senátu PřF OU (link).
 
PRACOVNÍ ZAHRANIČNÍ STÁŽE:
 • 04/2018 v rámci programu ERASMUS+ mobility pracovní stáž na University of Barcelona (Španělsko),
 • 03/2016 v rámci programu ERASMUS+ mobility pracovní stáž na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Slovensko),
 • 11/2014 v rámci programu ERASMUS+ mobility pracovní stáž na University of Ljubljana (Slovinsko),
 • 12/2013 v rámci programu Teaching Staff Mobility - ERASMUS project pracovní stáž na University of Coimbra (Portugalsko),
 • 11/2012 v rámci programu Teaching Staff Mobility - ERASMUS project pracovní stáž na Pedagogical University of Cracow (Polsko).
 
ORGANIZACE ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ, WORKSHOPŮ A KONFERENCÍ:
 • 11/2018 workshop o problematice krajinného managementu na příkladech revitalizací vodních toků v Rakousku - v rámci dotace Moravskoslezského kraje - Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce (link nebo link) (odborný lektor),
 • 11/2016 - konference Dendrofórum 2016 - stav současného dendrochronologického výzkumu - Ostrava (člen organizačního výboru),
 • 06/2016 - Methods of detailed analysis in fluvial geomorphology (odborný lektor),
 • 05/2016 - konference State of Geomorphological Research in 2016 - Frýdlant nad Ostravicí (člen organizačního výboru),
 • 05/2016 - Morfologické změny koryt a jejich vliv na povodňové riziko (odborný lektor, organizátor workshopu),
 • 09/2015 - konference 13th International Symposium on Pseudokarst - Kunčice pod Ondřejníkem (člen organizačního výboru).
 
DALŠÍ ODBORNÉ ZKUŠENOSTI, ABSOLVOVANÉ ŠKOLENÍ, WORKSHOPY:
 • 06/2015 - Summer School 'Restoring Regulated Streams linking Theory and Practice', June 27-29, 2015 (Wageningen, Nizozemí) (link),
 • 08/2013 člen speleologické expedice "Tenerife 2013",
 • 06/2012 - Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems. International Field Seminar, June 2-4, 2012, Stará Lesná (Slovensko) – Zakopane (Polsko) (link).
 
NAVŠTÍVENÉ OBLASTI:
 • západní a střední Evropa,
 • Krymský poloostrov (v rámci výzkumu KFGG PřF OU) a Ukrajina, Rumunsko,
 • Balkán - Bulharsko, Řecko (také v rámci výzkumu KFGG PřF OU - link nebo link), Chorvatsko, Slovinsko,
 • Blízký východ - Turecko (v rámci výzkumu KFGG PřF OU - link), Sýrie, Jordánsko,
 • západní část USA,
 • Kanárské ostrovy (v rámci Speleologické Expedice "Tenerife 2013" - link),
 • Island (link),
 • Nový Zéland,
 • JV Asie (Thajsko).
 
ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:
 • člen České asociace geomorfologů (link),
 • člen České speleologické společnosti (link).
 
POSUZOVATEL V ODBORNÝCH ČASOPISECH:
 • Moravian Geographical Reports, Journal of Water and Land Development, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, Environmental & Socio-economic Studies, Acta Universitatis Carolinae Geographica, Geographia Cassoviensis, International Journal of Sediment Research, CATENA, Geografie.
 
SCIENTOMETRICKÉ UKAZATELE Web of Science:
 • h-index - 7 (stav v lednu 2019),
 • 26 registrovaných publikací.
 
OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY:
 • osvědčení se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí ochranných prostředků proti pádům z výšky,
 • řidičský průkaz skupiny AM, B1, B.
 
OCENĚNÍ :
 • cena děkana PřF OU 2016,
 • 2. místo v online hlasování o nejlepší posterovou zprávu na konferenci GIS Ostrava 2011.

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 26. 11. 2012): 4803