Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Kapustová Veronika
9. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin 10. 4. 2019

autor: Ruman Stanislav
1. 4. 2019
Zrušení konzultačních hodin

autor: Tichavský Radek
10. 12. 2018
Nepřítomnost na katedře a zrušení konzultačních hodin 11.12.

autor: Lenart Jan
10. 12. 2018
KH odpadají

Starší příspěvky...

Václav Škarpich
RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, vodní hospodářství, hydrologie
e-mail:vaclav.skarpich@osu.cz
konzultační hodiny:v LS 2018/2019 každou středu od 15:00 do 16:00
kancelář:L210

VÝUKA V RÁMCI PRACOVNÍ POZICE ODBORNÝ ASISTENT NA KFGG PŘF OU

 • VHOOV - Vodní hospodářství a ochrana vod (od ZS 2013/2014)
 • HYDME - Hydrometrie (od ZS 2013/2014)
 • TCMKH - Meteorologie, hydrologie - terénní cvičení (od ZS 2015/2016)
 • FLRES - Fluvial Geomorphology and River Restoration (in English) (od ZS 2014/2015)
 • YMETE - Meteorologie a klimatologie (Rozšiřující studium geografie) (od ZS 2013/2014)
 • ENVI1 - Environmentální aspekty a nástroje lokálního rozvoje 1 (od ZS 2013/2014)
 • REVIT - Management a revitalizace vodních toků (od ZS 2015/2016)
 • MEKLX - Meteorologie a klimatologie A (od LS 2014/2015)
 • MEKLY - Meteorologie a klimatologie B (od LS 2014/2015)
 • MEKLQ - Meteorologie a klimatologie - cvičení A (od LS 2013/2014)
 • MEKLW - Meteorologie a klimatologie - cvičení B (od LS 2013/2014)
 • HYDKV - Kvalitativní hydrologie (od LS 2013/2014)
 • LEGZP - Legislativa a státní správa v oblasti péče o životní prostředí (od LS 2013/2014)
 • PHEG2 - Physical geography 2 - meteorology, climatology and hydrology (in English) (od LS 2014/2015)

 

 • TPMKH - Meteorologie, hydrologie - terénní cvičení (ZS 2015/2016)
 • VKMOK - Vybrané kapitoly z managementu a ochrany krajiny (ZS 2013/2014)
 • GISZK - Základy GIS (ZS 2013/2014)

 

VÝUKA V RÁMCI PRACOVNÍ POZICE VĚDECKÝ PRACOVNÍK NA KFGG PŘF OU (2012-2013)

 • FLUG1 - Fluviální geomorfologie 1
 • REVIT - Management a revitalizace vodních toků

 

VÝUKA V RÁMCI INTERNÍHO DOKTORSKÉHO STUDIA NA KFGG PŘF OU (2008-2011)

 • FLUG1 - Fluviální geomorfologie 1
 • EKOLC - Geoekologie - cvičení
 • UZEKQ - Užitá geoekologie - cvičení
 • TPXOK - OTK - terénní cvičení
 • FGTCV - Geoekologie - terénní cvičení

 

VEDENÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ UKONČILI STUDIUM:

 • Efekt příčných objektů na parametry koryt v předpolí Moravskoslezských Beskyd (diplomová práce: Petr Kot, 2018),
 • Zrnitostní analýza korytových sedimentů vodního toku Dinotice (Vsetínské vrchy) (bakalářská práce: Andrea Grešková, 2018),
 • Fluviálně geomorfologická analýza vodního toku Tísňavy (Vsetínské vrchy) (diplomová práce: Markéta Zezulová, 2018),
 • Analýza podélných profilů vodních toků v návaznosti na litologické podmínky (příkladová studie na přítocích Vsetínské Bečvy) (diplomová práce: Lukáš Vaverka, 2018),
 • Inventarizace vodních nádrží na území Ostravy a jejich účelové využití (bakalářská práce: Natálie Cholevová, 2018),
 • Fluviálně geomorfologická analýza vodního toku Kobylská (Vsetínské vrchy) (diplomová práce: Tereza Macurová, 2017),
 • Fluviálně geomorfologická analýza vodního toku Miloňovský potok (Vsetínské vrchy) (diplomová práce: Iva Martináková, 2017),
 • Historický vývoj vodních ploch ve vybraném úseku říční nivy v povodí řeky Bečvy (bakalářská práce: Markéta Šeflová, 2016),
 • Fluviálně geomorfologické mapování v povodí vodního toku Dinotice (Vsetínské vrchy) (bakalářská práce: Markéta Zezulová, 2016),
 • Makrogranulometrická analýza korytových sedimentů vodního toku Kychová (Javorníky) (bakalářská práce: Lukáš Vaverka, 2016),
 • Časoprostorová analýza rybniční soustavy v CHKO Poodří (bakalářská práce: Dagmar Cveková, 2016),
 • Sedimentologické poměry uloženin ve vybraných rybnících v CHKO Poodří (bakalářská práce: Zuzana Karkoszková, 2015),
 • Analýza režimu odtoku v povodí Morávky (bakalářská práce: Nela Skácelová, 2015),
 • Morfologické a granulometrické parametry soutokových úseků vodních toků: příkladová studie na štěrkonosných řekách Ostravice a Čeladenky (bakalářská práce, autor: Denisa Kaloková, 2015),
 • Zhodnocení změny skladby vegetace nivního úseku větvícího se a jednoduchého zahloubeného koryta řeky Morávky (bakalářská práce, autor: Aneta Krótká, 2014).

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 26. 11. 2012): 6895