Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Tichavský Radek
24. 11. 2017
Zrušení konzultačních hodin 28.11.2017

autor: Ruman Stanislav
21. 11. 2017
Zrušení konzultačních hodin 21.11.2017

autor: Miklín Jan
6. 11. 2017
Nepřítomnost na katedře

autor: Tichavský Radek
23. 10. 2017
Zrušení konzultačních hodin 24.10.2017

Starší příspěvky...

Tomáš Galia
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, modelování transportu sedimentů, hydrologie
e-mail:tomas.galia@osu.cz
konzultační hodiny:Ve zkouškovém období dle předchozí dohody mailem.
kancelář:L210
Publikace

 

IMPAKTOVANÉ PUBLIKACE (journals with impact factor):

Miklín, J., Galia, T. (2017): Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. Journal of Maps 13(2), 698-706. (***)

Galia, T., Šilhán, K., Škarpich, V. (2017): The geomorphic impacts of culverts at paved forest roads: Examples from Carpathian headwater channels, Czech Republic. Catena 157, 424-435. (***)

Galia, T., Šilhán, K., Ruiz-Villanueva, V., Tichavský, R., Stoffel, M. (2017): Temporal dynamics of instream wood in headwater streams draining mixed Carpathian forests. Geomorphology 292, 35-46. (***)

Galia, T., Škarpich, V. (2017): Morfologická odezva bystřinných koryt na dlouhodobé zásahy člověka v horských povodích na příkladu Moravskoslezských Beskyd (Česko). Geografie 122, 213-235. (***)

Galia, T., Škarpich, V. (2017): Response of bed sediments on the grade-control structure management of a small piedmont stream. River Research and Applications 33(4), 483-494. (***)

Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. (2016): Channel bed adjustment to over bankfull discharge magnitudes of the flysch gravel-bed stream – case study from the channelized reach of Olše River (Czech Republic). Zeitschrift für Geomorphologie 60(4), 327-341. (***)

Šilhán, K., Galia, T., Škarpich, V. (2016): Detailed spatio-temporal sediment supply reconstruction using tree ring data. Hydrological Processes 30, 4139-4153. (***)

Galia, T. (2016): Geomorphic impact of historical slate mining activity on gravel-bed streams. Zeitschrift für Geomorphologie 60(3), 247-258. (***)

Škarpich, V., Horáček, M., Galia, T., Kapustová, V., Šala, V. (2016): How the river pattern influences riparian vegetation: A comparison of anabranching and single-thread incised channel. Moravian Geographical Reports 24(3), 42-49. (***)

Přibyla, Z., Galia, T., Hradecký, J. (2016): Biogeomorphological effects of leaf accumulations in stepped-bed channels: An introductory study from the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic. Moravian Geographical Reports 24(3), 2-12. (***)

Galia, T., Škarpich, V. (2016): Do the coarsest bed fraction and stream power record contemporary trends in steep headwater channels? Geomorphology 272, 115-126. (***)

Škarpich, V., Kašpárek, Z., Galia, T., Hradecký, J. (2016): Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko. Geografie 121, 99-120(***)

Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J., Přibyla, Z. (2016): Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. Geomorphology 253, 305-317. (***)

Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J. (2015): Connectivity of the coarsest fraction in headwater channels: imprints of fluvial processes and debris-flow activity. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 97, 437-452. (***)

Šilhán, K., Galia, T. (2015): Sediment (un)balance budget in a high-gradient stream on flysch bedrock: A case study using dendrogeomorphic methods and bedload transport simulation. Catena 124, 18-27. (***)

Galia, T., Hradecký, J. (2014): Channel-reach morphology controls of headwater streams based in flysch geologic structures: An example from the Outer Western Carpathians, Czech Republic. Geomorphology 216, 1-12. (***)

Galia, T., Hradecký, J. (2014): Morphological patterns of headwater streams based in flysch bedrock: Examples from the Outer Western Carpathians. Catena 119, 174-183. (***)

Galia, T., Škarpich, V. (2013): Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial and slope-channel coupling: a case study from the Carpathian mountains (Czech republic). Moravian Geographical Reports 21 (3), 2-12. (***)

Galia, T., Hradecký, J. (2012): Critical conditions for beginning of coarse sediment transport in torrents of Moravskoslezské Beskydy Mts. (Western Carpathians). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 7 (4), 5-14. (***)

Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J. (2012): Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd. Geografie 117(1), 95-109. (***)

Galia, T., Hradecký, J. (2011): Bedload transport and morphological effects of high-magnitude floods in small headwater streams - Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic). Journal of Hydrology and Hydromechanics 59(4), 238-250. (***)

 

OSTATNÍ RECENZOVANÉ PUBLIKACE (other peer-reviewed articles)

Polednikova, V., Galia, T. (2017): Společenské vnímání vodohospodářsky upravených a přírodě blízkých vodních toků na příkladu Moravskoslezských Beskyd a jejich předpolí. Těšínsko 60(2), 99-104.
 
Galia, T., Škarpich, V., Gajdošovová, K., Krpec, P. (2017): Variability of Wolman pebble samples in gravel/cobble bed streams. Acta Scientarium Polonorum, Formatio Circumiectus 16(1), 237-246. (***)
 
Škarpich, V., Galia, T. (2016): Analýza podélného profilu řeky Morávky a Mohelnice v kontextu identifikace morfologických a litologických podmínek. Zprávy o geologických výzkumech 46, 183-189. (***)
 
Galia, T. (2015): Litologické vlastnosti štěrků Libotínského potoka (Podbeskydská pahorkatina). Acta Musei Beskidensis 7, 1-8.
 

Gajdošová, K., Galia, T. (2015): Modelování transportu dnových splavenin v pramenném úseku řeky Lubiny (Moravskoslezské Beskydy). Acta Musei Beskidensis 7, 9-22.

Galia, T., Škarpich, V. (2015): Bankfull widths in steep headwaters of the flysch Carpathians. Acta Scientarium Polonorum, Formatio Circumiectus 14(2), 57–64. (***)

Galia, T., Hradecký, J. (2014): Estimation of bedload transport in headwater streams using a numerical model (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). Acta Universitatis Carolinae - Geographica 49(1), 21-31. (***)

Škarpich, V., Galia, T. (2014): Projevy zdrojových oblastí sedimentů v zrnitostním složení korytových akumulací vodních toků v reliéfu budovaném flyšovými horninami. Geologické Výzkumy na Moravě a ve Slezsku 21, 33-37. (***)

Galia, T., Škarpich, V. (2013): Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd. Geologické Výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 17-21. (***)

Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T., Dušek, R. (2013): Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd. Vodní Hospodářství, roč. 63, 08/2013, 265-268. (***)

Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. (2012): Podmínky akumulace a transportu sedimentů v člověkem ovlivněných korytech Beskydských toků: příkladová studie soutoku řeky Morávky a Mohelnice. Geologické Výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 53-58. (***)

Galia, T., Hradecký, J. (2012): Bedload transport and flow resistance in steep channels - introduction to the problem in context of mountain basins of Central European region. Acta Universitatis Carolinae - Geographica 47(1), 23-33. (***)

Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J., Peč, J. (2010): Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy). Geologické Výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, 199-204. (***)

 

NERECENZOVANÉ/POPULÁRNĚ NAUČNÉ PUBLIKACE (non-reviewed/popular science articles)

 
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J., Ruman, S. (2016): Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích? Ochrana přírody 03/2016, 19-21.
 
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. (2014): Karpatské štěrkonosné toky - minulost, současnost, budoucnost. Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2014, 2. 
 
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T., Dušek, R. (2012): Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje? Poznámky k příspěvku L. Roušara a kol.: Zhodnocení funkce přírodního spádového stupně na řece Morávce pod rozdělovacím objektem Vyšní Lhoty (VH, 11/2012, s. 352-355). Vodní hospodářství 62, 12/2012, 398-400.
 
 
 

PŘÍSPĚVKY V MONOGRAFIÍCH, MONOGRAFIE (chapters in edited books/monographs)

Galia, T. (2017): Fluviální geomorfologie. Ostravská univerzita, 186 p. ISBN 978-80-7464-901-1. 

Galia, T. (2017): Geomorphology and Hydraulics in Steep Mountain Channels. In: Open Channel Hydraulics, River Hydraulics Structures and Fluvial Geomorphology. Radecki-Pawlik, A., Hradecký, J., Pagliara, S., Hendrickson, E. (eds.), pp 269-279, CRC Press, Taylor & Francis Group. ISBN 978-1-498-73082-2. (***)

Galia, T., Hradecký, J., Škarpich, V. (2015): Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and recent effects of human interventions. In: Sediment Matters, Heininger, P., Cullmann, J. (eds.), pp. 13-26. Springer. ISBN 978-3-319-14695-9. (***)

Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. (2015): Aspects of sediment transport in single-thread and anabranching river channels in flysch Carpathians (a case study from the Czech Republic). In: Sediment Matters, Heininger, P., Cullmann, J. (eds.), pp 27-38. Springer. ISBN 978-3-319-14695-9. (***)

Lenart, J., Mižičová, H., Galia, T., Škarpich, V. (2015): Příroda regionu Slezská brána. DSO Slezská brána, Frýdek-Místek, 88 p. ISBN 978-80-260-7373-4.
 

 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 26. 11. 2012): 4103