Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Magisterské studium (Mgr.) | Ochrana a tvorba krajiny

Ochrana a tvorba krajiny

Charakteristika oboru
Obor navazuje na bakalářské studium Ochrana a tvorba krajiny. Věnuje se zejména propojování poznatků dílčích věd v syntetických a komplexních předmětech, jako je geoekologie a ekologie, prohlubuje znalosti v používání moderních metod (GIS, DPZ, environmentální modelování), a obsahuje prakticky orientované předměty zaměřené na management krajiny (územní plánování, ekologie lesa, přírodní hazardy a rizika, pozemkové úpravy, užitá geoekologie, vodní hospodářství).
 
Hlavní předměty
Geoekologie, Ekologie, Pozemkové úpravy, Dálkový průzkum země, Indikace a monitorování látek, vodní hospodářství a ochrana vod, Územní plánování
 
Uplatnění absolventů
Absolventi mohou využít možnosti dalšího studia v doktorském programu environmentální geografie. S ohledem na kvalifikaci se může absolvent uplatnit například v institucích zabývajících se ochranou krajiny (MŽP ČR, ČIŽP, AOPK ČR, evropské instituce a další mezinárodní organizace působící v oblasti ochrany přírody a krajiny), dále pak v odborných ústavech a pracovištích (např. ČHMÚ, VÚV, VÚLHM, VÚKOZ, atd.), v orgánech státní správy a samosprávy (referáty životního prostředí atd.), v útvarech ŽP průmyslových podniků a rekultivačních a revitalizačních organizací, v soukromých firmách a některých dalších organizacích zaměřených na poznání a využití krajiny, na pracovištích VŠ a ve výzkumných a vědeckých ústavech.
 
Přijímací řízení: písemná zkouška v rozsahu bakalářského studia Ochrana a tvorba krajiny
 
Pedagogický poradce: RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 5206