Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Magisterské studium (Mgr.) | Modelováni v environmentální geografii

Modelováni v environmentální geografii

Charakteristika oboru:
Obor navazuje na bakalářské obory kartografie a geoinformatika, fyzická geografie a geoekologie, ale i ochrana a tvorba krajiny, a je zaměřen na pokročilé metody zpracování geografických dat a zejména na modelování geografických jevů a procesů. Teoretický základ oboru je rozvíjen předměty zaměřenými na obecné metody správy, zpracování a analýzy dat, základy programování (algoritmizace, metadata a metadatové systémy, fuzzy modelování, evoluční algoritmy apod.). Aplikační část je zaměřena na formulování a řešení konkrétních geografických úloh (environmentální modelování, modelování eroze, geoinformatika při studiu krajiny atd.), přičemž důraz je kladen na mezinárodně platné standardy v této oblasti (DHI MIKE, USACE/HEC, SIMWE, WEPP a další). Mimo to se studenti seznámí se syntetizujícími geografickými předměty.
 
Hlavní předměty
Environmentální modelování I-III, Algoritmizace v geovědách, Mapové servery a cloud, Modelování eroze, Metadata, Krajinná ekologie
 
Uplatnění absolventů
Absolvent může využít možnosti dalšího studia v doktorském studijním programu Environmentální geografie na Ostravské univerzitě. Možnosti uplatnění absolventů: orgány státní správy (odbory životního prostředí, územního plánování, informatiky; hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny), Český hydrometeorologický ústav, výzkumné ústavy (Ústav Geoniky AV ČR, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy), vysoké školy, podniky Povodí, Hasičský záchranný sbor, organizace zaměřené na vodní hospodářství, ochranu životního prostředí a krajiny (např. Ekotoxa, Envipartner apod.), zpracování dat prostřednictvím GIS a DPZ, využívání a ochranu půdního fondu a horninového prostředí.
 
Přijímací zkouška je tvořena testem (výběr ze tří odpovědí), otázky jsou směřovány k ověření znalostí z geoinformatiky a fyzické geografie.
 
Pedagogický poradce: Ing. Radek Dušek, Ph.D.
 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 3. 7. 2013): 5089