Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Magisterské studium (Mgr.) | Fyzická geografie a geoekologie

Fyzická geografie a geoekologie

Charakteristika oboru
Obor navazuje na bakalářské studium Fyzické geografie a geoekologie. Věnuje se zejména propojování poznatků dílčích věd v syntetických předmětech, jako je geoekologie nebo geomorfologie kvartéru, prohlubuje znalosti v používání moderních metod (GIS, DPZ, environmentální modelování, laboratorní a geofyzikální techniky). Velký podíl mají aplikované předměty (přírodní hazardy, revitalizace a management vodních toků, krajinný management). 
 
Vybrané hlavní předměty
Geoekologie, Environmentální modelování, Pozemkové úpravy, Geomorfologie a geologie kvartéru, Vodní hospodářství a ochrana vod
 
Uplatnění absolventů
Absolvent může využít možnosti dalšího studia v doktorském programu Environmentální geografie na Ostravské univerzitě. Uplatnění absolventa bude v teoretické i aplikované rovině: výzkumné ústavy (Ústav Geoniky AV ČR, vvi, Český hydrometeorologický ústav), vysoké školy, orgány státní správy (referáty životního prostředí, referáty územního plánování, hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny), podniky Povodí, projekční a plánovací instituce, organizace zaměřené na rekultivaci, ochranu životního prostředí a krajiny, zpracování dat prostřednictvím GIS a DPZ, využívání a ochranu půdního fondu a horninového prostředí.
 
Pedagogický poradce: RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
 
Přijímací řízení: písemná zkouška v rozsahu bakalářského studia fyzické geografie a geoekologie
 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 5927