Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Popelková Renata
9. 4. 2018
Témata BP na akademický rok 2018/2019

autor: Galia Tomáš
27. 3. 2018
Zrušení konzultačních hodin 9.4. 2018

autor: Kapustová Veronika
5. 3. 2018
Zrušení konzultačních hodin a výuky V. Kapustové 12.-16.3.2018

autor: Velešík Marian
20. 2. 2018
Zrušení konzultačních hodin 21.2.2018

Starší příspěvky...

Jan Miklín
RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
odborné zaměření:

GIT v geoekologii a ochraně přírody, tematická kartografie a kartografická tvorba
e-mail:jan.miklin@osu.cz
konzultační hodiny:jen po emailové dohodě; červen - dovolená
kancelář:L221

Bakalářské práce

I. Koncepce a tvorba tematické nástěnné mapy
(vhodné pro studenty KGI, FGG)
1) získání a příprava dat
2) projektová příprava mapy
3) tvorba nástěnné mapy
možné jakékoliv téma (s ohledem na studovaný obor), např. ochrana přírody, hydrografie, biogeografické členění, sociogeografická témata (pro KGI) 
 
II. Koncepce a tvorba tematické webové mapy
(vhodné pro studenty KGI, FGG)
1) získání a příprava dat
2) projektová příprava mapy
3) tvorba webové mapy (ArcGIS Online)
možné jakékoliv téma (s ohledem na studovaný obor)
 
III. Inventarizace vybraných invazních druhů v CHKO Pálava
(vhodné pro studenty OTK, práce ve spolupráci se Správou CHKO Pálava)
1) Mapování výskytu expanzivního druhu
2) Analýza rozšíření
3) Návrh opatření proti další expanzi
nutná terénní práce v CHKO Pálava (ubytování zajištěno zdarma)
 
IV. Využití dat RÚIAN pro tvorbu podrobné datové sady
(vhodné pro studenty KGI)
1) návrh, analýza a testování postupů pro odvození datových sad v různých měřítcích z volně dostupných dat katastrální mapy v elektronické podobě (RÚIAN)
 
V. Katalogizace digitálních geodat KFGG
(vhodné pro studenty KGI, možno více studentů)
1) Inventarizace dostupných digitalizovaných a zvektorizovaných map, leteckých snímků apod. (pořizovaných v rámci bakalářských, diplomových, seminárních prací)
2) Návrh a tvorba metadat a geodatabáze pro evidenci a vyhledávání digitálních geodat
 
VI. Vlastní téma z oblasti kartografie, GIS, ochrany přírody, krajinné ekologie, geografického a environmentálního vzdělávání (po dohodě)
 

Diplomové práce

I. Možnosti automatické klasifikace zapojenosti lesních porostů z leteckých snímků

1) rešerše stavu poznání problematiky
2) návrh a testování metod (polo)automatické klasifikace zapojenosti lesních porostů na leteckých snímcích (PCI Geomatica, ArcGIS, …)
3) zhodnocení metod

II. Možnosti automatické klasifikace horizontální struktury krajiny typu zemědělská mozaika

1) rešerše stavu poznání problematiky
2) návrh a testování metod (polo)automatické klasifikace horizontální struktury krajiny typu zemědělská mozaika
3) zhodnocení metod

III. Katalogizace digitálních geodat KFGG

1) Inventarizace dostupných digitalizovaných a zvektorizovaných map, leteckých snímků apod. (pořizovaných v rámci bakalářských, diplomových, seminárních prací)
2) Návrh a tvorba metadat a geodatabáze pro evidenci a vyhledávání digitálních geodat

IV. Mapování invazních druhů v CHKO Pálava 
(vhodné pro studenty OTK, nutné terénní mapování v CHKO Pálava; práce ve spolupráci se Správou CHKO Pálava)

1) Tvorba aplikace pro mapování
2) Mapování výskytu expanzivního druhu
3) Analýza rozšíření, tvorba grafických výstupů
4) Diskuze, srovnání s výsledky předešlých mapování

V. GIS managementových opatření v CHKO Pálava

(vhodné pro studenty FGG, OTK, MEG)

1) analýza dostupných dat o managementových opatřeních v rezervacích CHKO Pálava
2) návrh a tvorba geografického informačního systému pro sběr, uchovávání, analýzu a prezentaci těchto dat

VI. Kartografická analýza mapových stylů aplikací využívajících data OpenStreetMaps
 
1) rešerše mapových aplikací a portálů, využívajících jako zdrojová data OpenStreetMaps
2) návrh metodiky hodnocení kartografického stylu map
3) kartografická analýza map, zhodnocení
 

VII. Vlastní téma z oblasti kartografie, GIS nebo ochrany přírody (po dohodě)

 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 19. 9. 2014): 2679