Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Bakalářské studium (Bc.) | Ochrana a tvorba krajiny

Ochrana a tvorba krajiny

Charakteristika oboru
Ekologie je biologickým oborem, který se soustřeďuje na studium vztahů mezi organismy a neživým prostředím i na vzájemný vztah a soužití mezi organismy. V širších souvislostech se k ekologii přiřazují rovněž vztahy člověka k prostředí a k ostatním organismům v tomto prostředí žijících. V tomto širším kontextu si nová ekologie většinou všímá více nepříznivých vlivů činnosti člověka na přírodu a to nejen na živé organismy, ale i na ovzduší, vodu, půdu i vlivů na zdraví samotného člověka. Studijní program je zaměřen zejména na problematiku ochrany krajinných složek a krajinných celků.
 
Vybrané hlavní předměty
Ekologie, Botanika, Zoologie, Hydrologie, Management a revitalizace vodních toků, Biogeografie, Kartografie a GIS, Krajinný management
všechny předměty (studijní plán oboru)
 
Uplatnění absolventů
Absolventi mohou využít možnosti dalšího studia v navazujícím magisterském programu Ekologie a ochrana prostředí, nebo se uplatnit v institucích zabývající se ochranou krajiny (CHKO, NP), na odborných pracovištích MŽP (Agentura ochrany přírody a krajiny, ČHMÚ, VÚV, atd.), v orgánech státní správy a samosprávy (referáty životního prostředí atd.), v útvarech ŽP průmyslových podniků, u soukromých firem a v některých dalších organizacích zaměřených na poznání a využití krajiny.
 
Pedagogický poradce: RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D
 
Přijímací řízení: Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 7399