Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Bakalářské studium (Bc.) | Kartografie a geoinformatika

Kartografie a geoinformatika

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na získání teoretických a praktických poznatků z oblasti kartografie a geoinformatiky a na zvládnutí jejich aplikací při získávání, uchovávání, zpracovávání, vyhodnocování, vizualizaci a prezentaci geografických dat a informací na úrovni současného vědeckého poznání a požadavků praxe.

Cíle studia: V průběhu studia získají studenti základní znalosti z oblasti všeobecného základu (statistika, jazyk…) a znalosti a dovednosti z oblastí odborné specializace (kartografie a geoinformatika). Předpokládá se získání znalostí a dovedností v těchto konkrétních oblastech: ovládání geoinformatických technologií, praktické terénní mapování, zpracování a prezentace geografických dat, tvorba map.

Cílem studia je:

a. vybavit absolventy dostatečnými kompetencemi v kartografii a geoinformatice, aby mohli vstupovat do praxe,

b. poskytnout základ pro možné studium v navazujících magisterských oborech.

 

Profil absolventa

Zaměření výuky na praktické ovládnutí přístrojů a metod sběru dat, základního software i na teoretické stránky oboru umožní po složení bakalářské zkoušky jak přímé uplatnění absolventů v praxi, tak případné pokračování ve zvoleném navazujícím magisterském programu.

Charakteristika profesí, pro jejichž výkon má být absolvent připraven: geoinformatik, správce GIS, kartograf, terénní pracovník sběru geografických dat (mapování).

 

Forma přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujícího kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku ve formě písemného testu.

Obsah přijímací zkoušky: Geografie se zaměřením na kartografii a geoinformatiku v rozsahu výuky geografie na gymnáziu.

 

 

 

Pedagogický poradce:

Ing. Radek Dušek, Ph.D. (kontakt viz osobní stránka)

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 5556