Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Bakalářské studium (Bc.) | Fyzická geografie a geoekologie

Fyzická geografie a geoekologie

Charakteristika specializace
Mimo společných základů environmentální geografie je specializace zaměřena na přírodní složkou krajinné sféry, vtahy mezi jednotlivými krajinnými prvky i mezi člověkem ovlivněnými procesy a krajinou. Je orientována v prvé řadě na poznání jednotlivých prvků krajiny, jako je litosféra, georeliéf, atmosféra, hydrosféra, pedosféra a biosféra. Nedílnou součástí studia jsou moderní kartografické a geoinformační technologie, jako jsou geografické informační systémy (GIS), digitální modely terénu nebo dálkový průzkum země (DPZ). Teoretické znalosti jsou prakticky procvičovány na nejrůznějších terénních cvičeních.
 
Uplatnění absolventů
Absolventi mohou pracovat jak v orgánech státní správy (referáty životního prostředí, územního plánování, Agentura ochrany přírody a krajiny, správy CHKO a NP, hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí, Pozemkové úřady), tak dalších institucích a firmách (ČHMU, podniky Povodí, Lesy ČR, projekční a rekultivační organizace). Na bakalářský obor přímo navazuje magisterské studium.
 
Pedagogický poradce: RNDr. Martin Adamec, Ph.D. 
 
Přijímací řízení: Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku.

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 7011