Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Bakalářské studium (Bc.) | Fyzická geografie a geoekologie

Fyzická geografie a geoekologie

Charakteristika oboru:
Fyzická geografie a geoekologie je geovědní disciplína, která se zabývá přírodní složkou krajinné sféry, vtahy mezi jednotlivými krajinnými prvky i mezi člověkem ovlivněnými procesy a krajinou. Obor je orientován v prvé řadě na poznání jednotlivých prvků krajiny, jako je litosféra, georeliéf, atmosféra, hydrosféra, pedosféra a biosféra. Nedílnou součástí studia jsou moderní kartografické a geoinformační technologie, jako jsou geografické informační systémy (GIS), digitální modely terénu nebo dálkový průzkum země (DPZ). Teoretické znalosti jsou prakticky procvičovány na nejrůznějších terénních cvičeních.
 
Vybrané hlavní předměty:
Geomorfologie, Hydrologie a vodní hospodářství, Biogeografie, Meteorologie a klimatologie, Kartografie a topografie, Geografické informační systémy, Dálkový průzkum země
všechny předměty (studijní plán oboru)
 
Uplatnění absolventů
Absolventi mohou pracovat jak v orgánech státní správy (referáty životního prostředí, územního plánování, Agentura ochrany přírody a krajiny, správy CHKO a NP, hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí, Pozemkové úřady), tak dalších institucích a firmách (ČHMU, podniky Povodí, Lesy ČR, projekční a rekultivační organizace). Na bakalářský obor přímo navazuje magisterské studium.
 
Pedagogický poradce: RNDr. Martin Adamec, Ph.D. 
 
Přijímací řízení: Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 6873